แนวทางในการตรวจสอบข้อมูลนักเรียนซ้ำซ้อนปีการศึกษา 2563 เทอม 1

ดาวโหลดนักเรียนซ้ำซ้อน

เอกสารที่ใช้ในการยืนยันข้อมูลนักเรียนซ้ำซ้อน

 

  1. หลักฐานการขึ้นทะเบียน หรือเอกสารทะเบียนนักเรียนรายนั้น

 

  1. ตรวจสอบผลการเรียน (GPA)