คู่มือการตรวจสอบข้อมูลนักเรียนซ้ำซ้อนปีการศึกษา 2562

 

ให้หน่วยงานดำเนินการตรวจสอบข้อมูลนักเรียนซ้ำซ้อน  ดังนี้

  1. เข้าเวบไซต์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์  http://www.nswpeo.go.th
  2. ดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียนซ้ำซ้อน ที่หัวข้อ ตรวจสอบข้อมูลนักเรียนซ้ำซ้อนปีการศึกษา 2562 (ไฟล์ Excel)
  3. ตรวจสอบนักเรียนซ้ำซ้อนและระบุผลการตรวจสอบในฟิวล์ ผลการตรวจสอบใน Excel ดังนี้

                 100  หมายถึง   พบเรียนปกติ

                 201  หมายถึง   ไม่พบ  เนื่องจากไม่พบตัว

                 202  หมายถึง   ไม่พบ  เนื่องจากจบการศึกษา

                 203  หมายถึง   ไม่พบ  เนื่องจากย้าย/ออก

                 209  หมายถึง   ไม่พบ  เนื่องจากติดต่อไม่ได้

                 205  หมายถึง   ไม่พบ  เนื่องจากเสียชีวิต

                 206  หมายถึง   อื่น ๆ ระบุ

  1. ส่งไฟล์ excel คืนสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ทาง Email. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ภายในวันที่ 25 กันยายน 2562

สงสัย ติดต่อสอบถาม 0632465265

รายชื่อนักเรียนซ้ำซ้อน https://drive.google.com/drive/folders/11CV_IaN0zmjYNDGAFIZmzxfAYu1LNnC3