ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)