แนวทางในการตรวจสอบข้อมูลนักเรียนซ้ำซ้อนปีการศึกษา 2563 เทอม 2

 

                 ให้หน่วยงานดำเนินการตรวจสอบข้อมูลนักเรียนซ้ำซ้อน  ดังนี้

                 1. เข้าเวบไซต์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์    http://www.nswpeo.go.th

                 2. เลือกหัวข้อ ตรวจสอบข้อมูลนักเรียนซ้ำซ้อนปีการศึกษา 2563 เทอม 2

                 3. ดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียนซ้ำซ้อน (ไฟล์ Excel) ตามสังกัดของท่าน

                 4. ตรวจสอบนักเรียนซ้ำซ้อนและระบุผลการตรวจสอบในฟิวล์ “ผลการตรวจสอบ” ใน Excel ดังนี้

                                  พบ เรียนปกติ

                                  พบ พักการเรียน

                                  พบ นักเรียนโครงการ

                                 ไม่พบ เนื่องจากไม่พบตัว (ตรวจสอบไม่พบข้อมูลของผู้เรียนในระบบของสถานศึกษา)

                                 ไม่พบ เนื่องจากจบการศึกษา/สำเร็จการศึกษา

                                 ไม่พบ เนื่องจากย้ายไปสถานศึกษาอื่น/ลาออก

                                 ไม่พบ เนื่องจากติดต่อไม่ได้ (ลงทะเบียนแล้วไม่มาเรียน และไม่สามารถติดต่อได้)

                                 ไม่พบ เนื่องจากเสียชีวิต

                                  อื่นๆ โปรดระบุ (หมายเหตุ)

                 โดยยึดข้อมูล ณ วันที่ 10 ธันวาคม 2563

                5. ส่งไฟล์ excel คืนสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ทาง Email. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2564สงสัย ติดต่อสอบถาม 06-3246-5265

 

ดาวน์โหลด รายชื่อนักเรียนซ้ำซ้อน