Print
Category: จัดซื้อจัดจ้าง
Hits: 1890

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์

 เรื่อง ยกเลิกการจัดซื้อ ครุภัณฑ์ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)