บุคลากร กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล


เขียนโดย Admin | เมื่อ 7 พฤษภาคม 2562 เวลา 23.36 น. | จำนวนการดู 59 | พิมพ์

ชื่อ : นางวรรณวิภา สมรภูมิ

ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ : ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

โทร : 09-7227-9249

อีเมล :  wanwipa2503@gmail.com

รับผิดชอบ : เลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาตร์


กลุ่มงานบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์

ชื่อ : นายภิรมย์ บุญยิ้ม

ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

โทร : 08-7194-3702

อีเมล :  boon2551@windowslive.com

รับผิดชอบ : หัวหน้ากลุ่มงานบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์

-เลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ 

 - โครงการประชารัฐ 

 - งานส่งเสริมด้านคุณธรรม


  

ชื่อ : นางสาวสุรีรัตน์ โตเขียว

ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์

โทร : 08-96402-8759

อีเมล :  sureerat_su31@hotmail.com

รับผิดชอบ : กลุ่มงานบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์

- การศึกษาปฐมวัย

กลุ่มงานพัฒนาระบบการจัดการศึกษาตลอดชีีวิต

ชื่อ : ว่าที่ร้อยตรีหญิงสายสุนีย์ เทพสุขเอี่ยม

ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

โทร : 09-4414-9932

อีเมล :  saisuneetp@gmail.com 

Line ID : saisuneethep

รับผิดชอบ : หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบการจัดการศึกษาตลอดชีีวิต

-การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้ปนะถมศึกษาปีที่ 1

-การประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

-โครงการ TFE(Teams for Education)

-กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ


ชื่อ : นางสาวจุฑามาศ ทรายแก้ว

ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

โทร : 08-8294-6250

อีเมล :  jutamas21saikaew@gmail.com 

รับผิดชอบ : การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)


กลุ่มงานบูรณาการนิเทศ ติดตามและประเมินผล

 

ชื่อ : นายกิตติเชษฐ์ อักษร

ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

โทร : 09-7395-3636

อีเมล :  kittichet36@gmail.com

รับผิดชอบ : ห้วหน้ากลุ่มงานบูรณาการนิเทศ ติดตามและประเมินผล

-โครงการ Coaching Teams


  

ชื่อ : นายยศพัฒน์ ธนอัครสวัสดิ์ 

ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

โทร : 08-4155-2989

อีเมล :  sv.yodsaphat@gmail.com

รับผิดชอบ :


กลุ่มงานสนับสนุนการตรวจราชการ

ชื่อ : นางสาววรมน วีตะเสวีระ

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ : ศึกษานิเทศก์

โทร : 08-7574-7854

อีเมล :  voramon2516@hotmail.com

รับผิดชอบ : หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนการตรวจราชการ

 

ชื่อนายอุเทน ฮ้อสิทธิสมบูรณ์

ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

โทร : 0895682277

อีเมล uthen.h2520@gmail.com

รับผิดชอบงาน : งานตรวจราชการ , โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช(อพ.สธ.-นว.)


 

กลุ่มงานพัฒนามาตรฐาน และประกันคุณภาพการศึกษา


ชื่อ : นายศุภวิชช์ วงษ์พลบ

ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์

โทร : 09-8941-6169

อีเมล :  spw_55@hotmail.com 

รับผิดชอบ : ห้วหน้ากลุ่มงานพัฒนามาตรฐาน และประกันคุณภาพการศึกษาชื่อ : นายคณิศร โชคครองยศ

ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์

โทร : 06-3879 8536

อีเมล :  sareeyawut@gmail.com

รับผิดชอบ :

 ผู้อำนวยการ

นางวรรณวิภา สมรภูมิ
ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
Counter
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
2
เมื่อวาน
14
เดือนนี้
315
เดือนที่แล้ว
474
รวมทั้งหมด
3,205
Your IP : 44.192.253.106