ข้อมูลโรงเรียนในจังหวัดนครสวรรค์


ค้นหาด้วยชื่อโรงเรียน
คัดกรองจาก โดย

ประเภท สถานศึกษา หน่วยงาน สังกัด ตำบล อำเภอ จังหวัด กระทรวง
โรงเรียนชุมชนวัดเกาะหงษ์(นิโรธธรรมรังสรรค์)สพป.นครสวรรค์ 1สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตะเคียนเลื่อนเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนวัดตะเคียนเลื่อน(รังสีวุฒากาสอุปถัมภ์)สพป.นครสวรรค์ 1สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตะเคียนเลื่อนเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนวัดท่าทองสพป.นครสวรรค์ 1สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนครสวรรค์ตกเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนวัดวังไผ่สพป.นครสวรรค์ 1สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนครสวรรค์ตกเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนวัดวังยางสพป.นครสวรรค์ 1สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตะเคียนเลื่อนเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนวัดหนองปลิงสพป.นครสวรรค์ 1สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหนองปลิงเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนวัดสุบรรณารามสพป.นครสวรรค์ 1สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหนองปลิงเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านช่อกระถินพัฒนาสพป.นครสวรรค์ 1สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหนองปลิงเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนวัดศรีสวรรค์สังฆารามสพป.นครสวรรค์ 1สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนครสวรรค์ออกเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนวัดกลางแดดสพป.นครสวรรค์ 1สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกลางแดดเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านบ่อดินสอพองสพป.นครสวรรค์ 1สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกลางแดดเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์สพป.นครสวรรค์ 1สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนครสวรรค์ตกเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนวัดวังหินสพป.นครสวรรค์ 1สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานวัดไทรเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนวัดบางม่วงสพป.นครสวรรค์ 1สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานวัดไทรเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนวัดหาดทรายงามสพป.นครสวรรค์ 1สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานวัดไทรเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแก่งสพป.นครสวรรค์ 1สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานบ้านแก่งเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนวัดเกาะแก้วสพป.นครสวรรค์ 1สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานบ้านแก่งเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)สพป.นครสวรรค์ 1สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปากน้ำโพเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนวัดพระนอนสพป.นครสวรรค์ 1สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพระนอนเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนวัดบ้านไร่สพป.นครสวรรค์ 1สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพระนอนเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนวัดรังงามสพป.นครสวรรค์ 1สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพระนอนเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านเขากะลาสพป.นครสวรรค์ 1สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพระนอนเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านปากดง (เทียนศรีประสิทธิ์)สพป.นครสวรรค์ 1สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพระนอนเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนวัดเกรียงไกรเหนือสพป.นครสวรรค์ 1สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเกรียงไกรเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนวัดเกรียงไกร(โพธิ์ประสิทธิ์)สพป.นครสวรรค์ 1สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเกรียงไกรเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนวัดชุมนุมสงฆ์(มงคลประชานุกูล)สพป.นครสวรรค์ 1สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเกรียงไกรเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนวัดท่าล้อสพป.นครสวรรค์ 1สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานบางพระหลวงเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนวัดหัวถนนสพป.นครสวรรค์ 1สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานบางพระหลวงเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือสพป.นครสวรรค์ 1สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานบ้านมะเกลือเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านสระงามสพป.นครสวรรค์ 1สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานบ้านมะเกลือเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนวัดบึงน้ำใสสพป.นครสวรรค์ 1สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานบ้านมะเกลือเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนวัดนิเวศวุฒารามสพป.นครสวรรค์ 1สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานบางม่วงเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนวัดยางงาม(ประชาพัฒนา)สพป.นครสวรรค์ 1สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานบางม่วงเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านคุ้งวารีสพป.นครสวรรค์ 1สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานบางม่วงเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนวัดคลองคาง(แดงประชานุกูล)สพป.นครสวรรค์ 1สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานบึงเสนาทเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนศิริราษฎร์สามัคคีสพป.นครสวรรค์ 1สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานบึงเสนาทเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนวัดสันติธรรมสพป.นครสวรรค์ 1สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหนองกรดเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนวัดดอนใหญ่สพป.นครสวรรค์ 1สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหนองกรดเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนวัดหนองโรงสพป.นครสวรรค์ 1สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหนองกรดเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนวัดหนองเขนงสพป.นครสวรรค์ 1สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหนองกรดเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนวัดทัพชุมพลสพป.นครสวรรค์ 1สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหนองกรดเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนวัดสวรรค์ประชากรสพป.นครสวรรค์ 1สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหนองกรดเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรมสพป.นครสวรรค์ 1สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหนองกรดเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนวัดศรีอุทุมพรสพป.นครสวรรค์ 1สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหนองกรดเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านสุวรรณประชาพัฒนาสพป.นครสวรรค์ 1สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหนองกรดเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนวัดหนองกระโดนสพป.นครสวรรค์ 1สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหนองกระโดนเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนวัดศรีอัมพวัลย์สพป.นครสวรรค์ 1สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหนองกระโดนเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนวัดวังสวัสดีสพป.นครสวรรค์ 1สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหนองกระโดนเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนศรีพูลราษฎร์สามัคคีสพป.นครสวรรค์ 1สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหนองกระโดนเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนวัดบริรักษ์ประชาสารสพป.นครสวรรค์ 1สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหนองกระโดนเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนวัดสมานประชาชนสพป.นครสวรรค์ 1สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหนองกระโดนเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนวัดเนินมะขามงามสพป.นครสวรรค์ 1สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหนองกระโดนเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนวัดเขามโนสพป.นครสวรรค์ 1สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหนองกระโดนเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านพรหมเขตสพป.นครสวรรค์ 1สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหนองกระโดนเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนวัดมหาโพธิใต้สพป.นครสวรรค์ 1สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมหาโพธิเก้าเลี้ยวนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนชุมชนวัดมหาโพธิเหนือสพป.นครสวรรค์ 1สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมหาโพธิเก้าเลี้ยวนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนอนุบาลเก้าเลี้ยว(วัดเก้าเลี้ยวสพป.นครสวรรค์ 1สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเก้าเลี้ยวเก้าเลี้ยวนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านแหลมยางสพป.นครสวรรค์ 1สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเก้าเลี้ยวเก้าเลี้ยวนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนวัดหาดเสลา(ไพศาลศิริราษฎร์อุปถัมภ์)สพป.นครสวรรค์ 1สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหัวดงเก้าเลี้ยวนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนวัดหัวดงเหนือ(บรรพตานุสรณ์)สพป.นครสวรรค์ 1สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหัวดงเก้าเลี้ยวนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนวัดหัวดงใต้(บางทองประชาสรรค์)สพป.นครสวรรค์ 1สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหัวดงเก้าเลี้ยวนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านเนินพะยอมสพป.นครสวรรค์ 1สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหัวดงเก้าเลี้ยวนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านยางใหญ่สพป.นครสวรรค์ 1สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหนองเต่าเก้าเลี้ยวนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านห้วยรั้ว(เสนาณรงค์อุปถัมภ์)สพป.นครสวรรค์ 1สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหนองเต่าเก้าเลี้ยวนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนวัดหนองเต่าสพป.นครสวรรค์ 1สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหนองเต่าเก้าเลี้ยวนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนวัดหนองแพงพวยสพป.นครสวรรค์ 1สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหนองเต่าเก้าเลี้ยวนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านทุ่งตาทั่ง(ศิริราษฎร์บำรุง)สพป.นครสวรรค์ 1สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหนองเต่าเก้าเลี้ยวนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนศึกษาศาสตร์สพป.นครสวรรค์ 1สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหนองเต่าเก้าเลี้ยวนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านหนองหัวเรือสพป.นครสวรรค์ 1สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมหาโพธิเก้าเลี้ยวนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนชุมชนวัดเขาดินเหนือสพป.นครสวรรค์ 1สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเขาดินเก้าเลี้ยวนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนโอสถสภาอุปถัมภ์สพป.นครสวรรค์ 1สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเขาดินเก้าเลี้ยวนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนวัดมรรครังสฤษดิ์สพป.นครสวรรค์ 1สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเขาดินเก้าเลี้ยวนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนวัดดงเมืองสพป.นครสวรรค์ 1สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเขาดินเก้าเลี้ยวนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านคลองคล้าสพป.นครสวรรค์ 1สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเขาดินเก้าเลี้ยวนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนสังข์บุญธรรมราษฎร์นุสรณ์สพป.นครสวรรค์ 1สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเขาดินเก้าเลี้ยวนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนอนุบาลโกรกพระสพป.นครสวรรค์ 1สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโกรกพระโกรกพระนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนวัดบางมะฝ่อสพป.นครสวรรค์ 1สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานบางมะฝ่อโกรกพระนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านบางมะฝ่อสพป.นครสวรรค์ 1สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานบางมะฝ่อโกรกพระนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านเนินเวียงสพป.นครสวรรค์ 1สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานบางมะฝ่อโกรกพระนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนชุมชนวัดบ้านหว้าประชาประสาทวิทย์สพป.นครสวรรค์ 1สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานยางตาลโกรกพระนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนภาณุฑัตกรีฑาเวทย์สพป.นครสวรรค์ 1สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานยางตาลโกรกพระนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนสระวิทยาสพป.นครสวรรค์ 1สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานยางตาลโกรกพระนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนราษฎร์อุทิศสพป.นครสวรรค์ 1สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานบางประมุงโกรกพระนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนวัดท่าซุด(เจริญศิลป์)สพป.นครสวรรค์ 1สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานบางประมุงโกรกพระนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนวัดมโนราษฎร์สพป.นครสวรรค์ 1สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานบางประมุงโกรกพระนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านโพธิ์งามสพป.นครสวรรค์ 1สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานบางประมุงโกรกพระนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนวัดนากลางสพป.นครสวรรค์ 1สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนากลางโกรกพระนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านเขาปูนสพป.นครสวรรค์ 1สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนากลางโกรกพระนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนวัดศาลาแดงสพป.นครสวรรค์ 1สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานศาลาแดงโกรกพระนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านกระจังงามสพป.นครสวรรค์ 1สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโกรกพระโกรกพระนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านเนินศาลาสพป.นครสวรรค์ 1สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเนินศาลาโกรกพระนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านคลองม่วงสพป.นครสวรรค์ 1สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเนินศาลาโกรกพระนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านเขาถ้ำพระสพป.นครสวรรค์ 1สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเนินศาลาโกรกพระนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนวัดเนินกะพี้สพป.นครสวรรค์ 1สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเนินศาลาโกรกพระนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนวัดหนองพรมหน่อสพป.นครสวรรค์ 1สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเนินกว้าวโกรกพระนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านหาดสูงสพป.นครสวรรค์ 1สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหาดสูงโกรกพระนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนอนุบาลชุมแสง(วัดทับกฤชกลาง)สพป.นครสวรรค์ 1สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทับกฤชชุมแสงนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนวัดทับกฤชเหนือสพป.นครสวรรค์ 1สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทับกฤชชุมแสงนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนวัดดอนสนวนสพป.นครสวรรค์ 1สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทับกฤชใต้ชุมแสงนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนวัดพันลานสพป.นครสวรรค์ 1สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพันลานชุมแสงนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนวัดปากคลองปลากดสพป.นครสวรรค์ 1สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพันลานชุมแสงนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนวัดแสงรังสรรค์สพป.นครสวรรค์ 1สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพันลานชุมแสงนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนชุมชนวัดคลองปลากดสพป.นครสวรรค์ 1สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทับกฤชชุมแสงนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านเนินสพป.นครสวรรค์ 1สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโคกหม้อชุมแสงนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านท่าจันทน์(ศักดี)สพป.นครสวรรค์ 1สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโคกหม้อชุมแสงนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล)สพป.นครสวรรค์ 1สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเกยไชยชุมแสงนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนวัดท่านาสพป.นครสวรรค์ 1สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเกยไชยชุมแสงนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านท่าจันทน์(สำลีประชานุเคราะห์)สพป.นครสวรรค์ 1สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพันลานชุมแสงนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านต้นโพธิ์(ประชานุกูล)สพป.นครสวรรค์ 1สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโคกหม้อชุมแสงนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านท่าเตียนสพป.นครสวรรค์ 1สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานท่าไม้ชุมแสงนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนวัดท่าไม้สพป.นครสวรรค์ 1สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานท่าไม้ชุมแสงนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านวังใหญ่สพป.นครสวรรค์ 1สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานท่าไม้ชุมแสงนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนวัดวังใหญ่สพป.นครสวรรค์ 1สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานท่าไม้ชุมแสงนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนวัดดงกะพี้สพป.นครสวรรค์ 1สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานท่าไม้ชุมแสงนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านท่ากร่างสพป.นครสวรรค์ 1สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานท่าไม้ชุมแสงนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนวัดหนองขอนสพป.นครสวรรค์ 1สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานท่าไม้ชุมแสงนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนวัดไผ่สิงห์สพป.นครสวรรค์ 1สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไผ่สิงห์ชุมแสงนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนวัดคลองเกษมเหนือสพป.นครสวรรค์ 1สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไผ่สิงห์ชุมแสงนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนวัดโพธิ์หนองยาวสพป.นครสวรรค์ 1สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไผ่สิงห์ชุมแสงนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนวัดหนองโกสพป.นครสวรรค์ 1สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหนองกระเจาชุมแสงนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านหนองโพลงสพป.นครสวรรค์ 1สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหนองกระเจาชุมแสงนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนวัดคลองยางสพป.นครสวรรค์ 1สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานบางเคียนชุมแสงนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนวัดเนินสะเดาสพป.นครสวรรค์ 1สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานบางเคียนชุมแสงนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนวัดบ้านลาดสพป.นครสวรรค์ 1สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานบางเคียนชุมแสงนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนวัดบางเคียนสพป.นครสวรรค์ 1สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานบางเคียนชุมแสงนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านบึงหมัน(นิรภัยประชานุเคราะห์)สพป.นครสวรรค์ 1สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานบางเคียนชุมแสงนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านประชาสามัคคีสพป.นครสวรรค์ 1สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานบางเคียนชุมแสงนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนวัดฆะมังสพป.นครสวรรค์ 1สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานฆะมังชุมแสงนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนวัดพิกุลสพป.นครสวรรค์ 1สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานฆะมังชุมแสงนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนวัดบางไซสพป.นครสวรรค์ 1สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิกุลชุมแสงนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนวัดหัวกะทุ่มสพป.นครสวรรค์ 1สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิกุลชุมแสงนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านดงขุยสพป.นครสวรรค์ 1สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหนองกระเจาชุมแสงนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนอนุบาลตากฟ้าสพป.นครสวรรค์ 3สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตากฟ้าตากฟ้านครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนชุมชนบ้านชุมพลสพป.นครสวรรค์ 3สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตากฟ้าตากฟ้านครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนวิฑูรย์ประชารักษ์สพป.นครสวรรค์ 3สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเขาชายธงตากฟ้านครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านพุนกยูงสพป.นครสวรรค์ 3สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพุนกยูงตากฟ้านครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านไตรคีรีสพป.นครสวรรค์ 3สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพุนกยูงตากฟ้านครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีสพป.นครสวรรค์ 3สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหนองพิกุลตากฟ้านครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านเทวฤทธิ์พันลึก(ศรีอุบลอุปภัมภ์)สพป.นครสวรรค์ 3สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหนองพิกุลตากฟ้านครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนวัดห้วยลำไยสพป.นครสวรรค์ 3สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหนองพิกุลตากฟ้านครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านหนองพิกุล (วิชิตนาคอุปถัมภ์)สพป.นครสวรรค์ 3สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหนองพิกุลตากฟ้านครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำวิ่งสพป.นครสวรรค์ 3สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานลำพยนต์ตากฟ้านครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านลำพยนต์สพป.นครสวรรค์ 3สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานลำพยนต์ตากฟ้านครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนวัดประชาสรรค์สพป.นครสวรรค์ 3สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสุขสำราญตากฟ้านครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านราษฎร์อุปถัมภ์สพป.นครสวรรค์ 3สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสุขสำราญตากฟ้านครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านอุดมธัญญาสพป.นครสวรรค์ 3สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอุดมธัญญาตากฟ้านครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านดำรงรักษ์(ประชาอุทิศ)สพป.นครสวรรค์ 3สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอุดมธัญญาตากฟ้านครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านพุมะค่าสพป.นครสวรรค์ 3สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอุดมธัญญาตากฟ้านครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านล้ำเจริญสพป.นครสวรรค์ 3สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอุดมธัญญาตากฟ้านครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านพุม่วงสพป.นครสวรรค์ 3สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอุดมธัญญาตากฟ้านครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านหนองสุขสันต์สพป.นครสวรรค์ 3สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอุดมธัญญาตากฟ้านครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านแคทราย(ซ่อนกลิ่นอุปถัมภ์)สพป.นครสวรรค์ 3สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอุดมธัญญาตากฟ้านครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านสระเกตุโมรีสพป.นครสวรรค์ 3สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอุดมธัญญาตากฟ้านครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านไร่ศรัทธาราษฎร์สพป.นครสวรรค์ 3สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอุดมธัญญาตากฟ้านครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านหลักสิบเก้าสามัคคีสพป.นครสวรรค์ 3สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอุดมธัญญาตากฟ้านครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนวัดหนองโพ(นิวาสานุสรณ์)สพป.นครสวรรค์ 3สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหนองโพตาคลีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนวัดวาปีรัตนารามสพป.นครสวรรค์ 3สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหนองโพตาคลีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านหนองเต็งรังสพป.นครสวรรค์ 3สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหนองโพตาคลีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนวัดห้วยดุกสพป.นครสวรรค์ 3สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหนองโพตาคลีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านเขาปูนสพป.นครสวรรค์ 3สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหนองโพตาคลีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านหนองตารามสพป.นครสวรรค์ 3สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหนองโพตาคลีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านหนองไม้แดงสพป.นครสวรรค์ 3สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหนองโพตาคลีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนชุมชนบ้านหัวหวายสพป.นครสวรรค์ 3สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหัวหวายตาคลีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์ประสิทธิ์ฯ)สพป.นครสวรรค์ 3สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหัวหวายตาคลีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านสายน้ำทิพย์สพป.นครสวรรค์ 3สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหัวหวายตาคลีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนม่วงน้อยประชาสามัคคีสพป.นครสวรรค์ 3สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหัวหวายตาคลีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนรวมมิตรวิทยา(คังคะเกตุอุปถัมภ์)สพป.นครสวรรค์ 3สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหัวหวายตาคลีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านหนองพังพวยสพป.นครสวรรค์ 3สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหัวหวายตาคลีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนอนุบาลตาคลี(ทหารอากาศบำรุง)สพป.นครสวรรค์ 3สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตาคลีตาคลีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนวัดหนองสีนวลสพป.นครสวรรค์ 3สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตาคลีตาคลีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านวังคางสพป.นครสวรรค์ 3สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตาคลีตาคลีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนวัดสว่างวงษ์(ตาคลีประชานุกูล)สพป.นครสวรรค์ 3สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตาคลีตาคลีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านหนองขามสพป.นครสวรรค์ 3สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตาคลีตาคลีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนชุมชนบ้านเขาใบไม้สพป.นครสวรรค์ 3สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตาคลีตาคลีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านชอนเดื่อ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 111)สพป.นครสวรรค์ 3สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตาคลีตาคลีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านสระแก้วสพป.นครสวรรค์ 3สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตาคลีตาคลีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านโคกกระดี่สพป.นครสวรรค์ 3สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตาคลีตาคลีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนวัดเขาเจดีย์สพป.นครสวรรค์ 3สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตาคลีตาคลีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านหัวเขาตาคลีสพป.นครสวรรค์ 3สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตาคลีตาคลีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านโพธิ์งาม(สนานทองคำประชาสรรค์)สพป.นครสวรรค์ 3สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตาคลีตาคลีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนวัดถ้ำผาสุขใจสพป.นครสวรรค์ 3สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตาคลีตาคลีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนวัดลาดทิพยรสสพป.นครสวรรค์ 3สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานลาดทิพรสตาคลีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนวัดหนองคูน้อยสพป.นครสวรรค์ 3สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานลาดทิพรสตาคลีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญสพป.นครสวรรค์ 3สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานลาดทิพรสตาคลีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนวัดจันเสนสพป.นครสวรรค์ 3สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจันเสนตาคลีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านดงมันสพป.นครสวรรค์ 3สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจันเสนตาคลีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนวัดหนองตะโกสพป.นครสวรรค์ 3สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจันเสนตาคลีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านเขาขวางสพป.นครสวรรค์ 3สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานลาดทิพรสตาคลีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนวัดหนองหม้อสพป.นครสวรรค์ 3สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหนองหม้อตาคลีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านหนองแอกสพป.นครสวรรค์ 3สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหนองหม้อตาคลีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านหนองสีซอสพป.นครสวรรค์ 3สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหนองหม้อตาคลีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนวัดตาคลี(นิปุณทองคำประชาสรรค์)สพป.นครสวรรค์ 3สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตาคลีตาคลีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนวัดหนองจิกรี(เจริญสุขประชานุเคราะห์)สพป.นครสวรรค์ 3สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตาคลีตาคลีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านป่าคลัก(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 540)สพป.นครสวรรค์ 3สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตาคลีตาคลีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านโพนทองสพป.นครสวรรค์ 3สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตาคลีตาคลีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนวัดช่องแคสพป.นครสวรรค์ 3สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพรหมนิมิตตาคลีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนวัดเขาวงสพป.นครสวรรค์ 3สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานช่องแคตาคลีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนวัดหนองหญ้ารังกาสพป.นครสวรรค์ 3สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพรหมนิมิตตาคลีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนวัดเขาฝาสพป.นครสวรรค์ 3สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานช่องแคตาคลีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านกกกว้าวสพป.นครสวรรค์ 3สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพรหมนิมิตตาคลีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนวัดบ่อนิมิตสพป.นครสวรรค์ 3สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานช่องแคตาคลีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนวัดทุ่งทะเลทรายสพป.นครสวรรค์ 3สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสร้อยทองตาคลีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านโคกกร่างสพป.นครสวรรค์ 3สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสร้อยทองตาคลีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนคลองแปดประชาสรรค์สพป.นครสวรรค์ 3สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพรหมนิมิตตาคลีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านห้วยหอมสพป.นครสวรรค์ 3สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานห้วยหอมตาคลีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านโคกเจริญสพป.นครสวรรค์ 3สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานห้วยหอมตาคลีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านหนองบัวทองสพป.นครสวรรค์ 3สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานห้วยหอมตาคลีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านหนองบัวตากลานสพป.นครสวรรค์ 3สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานห้วยหอมตาคลีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านลาดตะกุด(สูงทองกาญจนาประชานุสรณ์)สพป.นครสวรรค์ 3สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานห้วยหอมตาคลีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนวัดเขาดุมสพป.นครสวรรค์ 3สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานห้วยหอมตาคลีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านโคกสว่างสพป.นครสวรรค์ 3สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานช่องแคตาคลีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มสพป.นครสวรรค์ 3สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจันเสนตาคลีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนวัดดอนคาสพป.นครสวรรค์ 3สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดอนคาท่าตะโกนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ)สพป.นครสวรรค์ 3สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดอนคาท่าตะโกนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านวังแรงสพป.นครสวรรค์ 3สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดอนคาท่าตะโกนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านตุ๊กแกสพป.นครสวรรค์ 3สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดอนคาท่าตะโกนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านหนองสะเอ้งสพป.นครสวรรค์ 3สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสายลำโพงท่าตะโกนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโกสพป.นครสวรรค์ 3สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานท่าตะโกท่าตะโกนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนวัดท่าตะโกสพป.นครสวรรค์ 3สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานท่าตะโกท่าตะโกนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านเขาน้อยสพป.นครสวรรค์ 3สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานท่าตะโกท่าตะโกนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านพนมรอกสพป.นครสวรรค์ 3สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพนมรอกท่าตะโกนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนวัดหนองเบนสพป.นครสวรรค์ 3สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสายลำโพงท่าตะโกนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านหนองหลวงสพป.นครสวรรค์ 3สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหนองหลวงท่าตะโกนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านเขาดิน(ประชานุกูล)สพป.นครสวรรค์ 3สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหนองหลวงท่าตะโกนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านลาด(ราษฎร์บำรุง)สพป.นครสวรรค์ 3สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหนองหลวงท่าตะโกนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านหนองกระโดนสพป.นครสวรรค์ 3สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทำนบท่าตะโกนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านทำนบสพป.นครสวรรค์ 3สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทำนบท่าตะโกนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนชุมชนวัดหัวถนนใต้(นิยุตประชาสรรค์)สพป.นครสวรรค์ 3สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหัวถนนท่าตะโกนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านหัวถนนเหนือ(รัฐประชาชนูทิศ)สพป.นครสวรรค์ 3สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหัวถนนท่าตะโกนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านเขาค้างคาวสพป.นครสวรรค์ 3สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหัวถนนท่าตะโกนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านหนองเนินสพป.นครสวรรค์ 3สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหัวถนนท่าตะโกนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านหนองสองห้องสพป.นครสวรรค์ 3สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหัวถนนท่าตะโกนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านตะเฆ่ค่ายสพป.นครสวรรค์ 3สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานวังใหญ่ท่าตะโกนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านสระละมาน(รัฐประชาสามัคคี)สพป.นครสวรรค์ 3สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานวังใหญ่ท่าตะโกนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านดงจันทำสพป.นครสวรรค์ 3สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานวังใหญ่ท่าตะโกนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนวัดคร่อเรียงรายสพป.นครสวรรค์ 3สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพนมเศษท่าตะโกนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านคลองบอนสพป.นครสวรรค์ 3สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพนมเศษท่าตะโกนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนวัดพนมเศษสพป.นครสวรรค์ 3สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพนมเศษท่าตะโกนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านหนองไผ่สพป.นครสวรรค์ 3สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพนมรอกท่าตะโกนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนชุมชนบ้านหัวพลวง(รัฐพรมมณีอุทิศ)สพป.นครสวรรค์ 3สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานวังมหากรท่าตะโกนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนวัดวังมหากรสพป.นครสวรรค์ 3สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานวังมหากรท่าตะโกนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านปากง่ามสพป.นครสวรรค์ 3สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานวังมหากรท่าตะโกนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนวัดช่องแกระสพป.นครสวรรค์ 3สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานวังมหากรท่าตะโกนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนวัดท่าสุ่มสพป.นครสวรรค์ 3สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานวังมหากรท่าตะโกนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนวัดสายลำโพงเหนือสพป.นครสวรรค์ 3สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสายลำโพงท่าตะโกนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนวัดสายลำโพงกลางสพป.นครสวรรค์ 3สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสายลำโพงท่าตะโกนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนวัดสายลำโพงใต้สพป.นครสวรรค์ 3สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสายลำโพงท่าตะโกนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านหนองปล้องโพชสพป.นครสวรรค์ 3สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสายลำโพงท่าตะโกนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านชะลอมแหนสพป.นครสวรรค์ 3สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสายลำโพงท่าตะโกนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านเนินประดู่(คุรุราษฎร์วิทยา)สพป.นครสวรรค์ 3สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสายลำโพงท่าตะโกนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนวังวิทยาสพป.นครสวรรค์ 3สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพนมรอกท่าตะโกนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนวัดหูกวาง(เปรื่องอุ่นอุทิศ)สพป.นครสวรรค์ 2สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหูกวางบรรพตพิสัยนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนหัดไทยวิทยาอุทิศสพป.นครสวรรค์ 2สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหูกวางบรรพตพิสัยนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนวัดท่าแรตสพป.นครสวรรค์ 2สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอ่างทองบรรพตพิสัยนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนวัดวิมลประชาราษฎร์สพป.นครสวรรค์ 2สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอ่างทองบรรพตพิสัยนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนวัดบ้านคลองสพป.นครสวรรค์ 2สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอ่างทองบรรพตพิสัยนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนวัดอ่างทองสพป.นครสวรรค์ 2สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอ่างทองบรรพตพิสัยนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนวัดเขาห้วยลุงสพป.นครสวรรค์ 2สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานบ้านแดนบรรพตพิสัยนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนวัดบางแก้ว(บางแก้วพิทยาคม)สพป.นครสวรรค์ 2สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานบางแก้วบรรพตพิสัยนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนวัดประสาทวิถีสพป.นครสวรรค์ 2สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานบางแก้วบรรพตพิสัยนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนวัดท่างิ้วสพป.นครสวรรค์ 2สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานท่างิ้วบรรพตพิสัยนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านหนองน้ำเขียวสพป.นครสวรรค์ 2สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานท่างิ้วบรรพตพิสัยนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว)สพป.นครสวรรค์ 2สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานท่างิ้วบรรพตพิสัยนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนวัดเทพสถาพรสพป.นครสวรรค์ 2สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานบ้านแดนบรรพตพิสัยนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนวัดบ้านแดนสพป.นครสวรรค์ 2สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานบ้านแดนบรรพตพิสัยนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านงิ้วแบ้สพป.นครสวรรค์ 2สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตาขีดบรรพตพิสัยนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านดงคู้สพป.นครสวรรค์ 2สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตาขีดบรรพตพิสัยนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านหนองเจ็ดหาบสพป.นครสวรรค์ 2สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตาขีดบรรพตพิสัยนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนวัดโพธิ์ขวัญสพป.นครสวรรค์ 2สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตาขีดบรรพตพิสัยนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนวัดธรรมรักขิตารามสพป.นครสวรรค์ 2สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตาขีดบรรพตพิสัยนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 59 (วัดสังขวิจิตร)สพป.นครสวรรค์ 2สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตาขีดบรรพตพิสัยนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนวัดสังขสุทธาวาสสพป.นครสวรรค์ 2สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตาขีดบรรพตพิสัยนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนวัดบ้านวังสพป.นครสวรรค์ 2สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตาสังบรรพตพิสัยนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนวัดบ้านไผ่สพป.นครสวรรค์ 2สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตาสังบรรพตพิสัยนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนวัดคลองสองหน่อสพป.นครสวรรค์ 2สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตาสังบรรพตพิสัยนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนวัดด่านช้างสพป.นครสวรรค์ 2สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด่านช้างบรรพตพิสัยนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านทุ่งท่าเสาสพป.นครสวรรค์ 2สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด่านช้างบรรพตพิสัยนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนวัดวงฆ้อง(ราษฎร์สุริยศึกษา)สพป.นครสวรรค์ 2สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด่านช้างบรรพตพิสัยนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านหนองละมานสพป.นครสวรรค์ 2สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด่านช้างบรรพตพิสัยนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนวัดหนองปลาไหลสพป.นครสวรรค์ 2สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด่านช้างบรรพตพิสัยนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนวัดจันทร์ทองสพป.นครสวรรค์ 2สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตาสังบรรพตพิสัยนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนวัดตาสังใต้สพป.นครสวรรค์ 2สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตาสังบรรพตพิสัยนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนวัดเจริญผลสพป.นครสวรรค์ 2สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเจริญผลบรรพตพิสัยนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนวัดวิวิตตารามสพป.นครสวรรค์ 2สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานบางตาหงายบรรพตพิสัยนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์สพป.นครสวรรค์ 2สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานบางตาหงายบรรพตพิสัยนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านบึงราษฎร์สพป.นครสวรรค์ 2สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานบางตาหงายบรรพตพิสัยนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนวัดมาบมะขามสพป.นครสวรรค์ 2สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเจริญผลบรรพตพิสัยนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนวัดคลองธรรมสพป.นครสวรรค์ 2สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหนองกรดบรรพตพิสัยนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนวัดธรรมจริยาวาสสพป.นครสวรรค์ 2สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหนองกรดบรรพตพิสัยนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี)สพป.นครสวรรค์ 2สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหนองกรดบรรพตพิสัยนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านหนองเสือสพป.นครสวรรค์ 2สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหนองกรดบรรพตพิสัยนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านใหม่(ราษฎร์บูรณะ)สพป.นครสวรรค์ 2สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหนองกรดบรรพตพิสัยนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนวัดบ้านพลังสพป.นครสวรรค์ 2สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหนองกรดบรรพตพิสัยนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนวัดหนองกรดสพป.นครสวรรค์ 2สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหนองกรดบรรพตพิสัยนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านหนองคล้าสพป.นครสวรรค์ 2สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด่านช้างบรรพตพิสัยนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านโคกกว้างสพป.นครสวรรค์ 2สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหนองตางูบรรพตพิสัยนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนวัดจิกลาดสพป.นครสวรรค์ 2สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหนองตางูบรรพตพิสัยนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนวัดหนองตางูสพป.นครสวรรค์ 2สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหนองตางูบรรพตพิสัยนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนวัดหนองมะขามสพป.นครสวรรค์ 2สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานบึงปลาทูบรรพตพิสัยนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนวัดคลองจินดาสพป.นครสวรรค์ 2สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหนองตางูบรรพตพิสัยนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนราษฎร์ร่วมสามัคคีสพป.นครสวรรค์ 2สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานบึงปลาทูบรรพตพิสัยนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนพยุหะศึกษาคารสพป.นครสวรรค์ 1สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพยุหะพยุหะคีรีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านใหม่ศึกษาสพป.นครสวรรค์ 1สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสระทะเลพยุหะคีรีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านย่านมัทรีสพป.นครสวรรค์ 1สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานย่านมัทรีพยุหะคีรีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนสามแยกเจ้าพระยาสพป.นครสวรรค์ 1สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานย่านมัทรีพยุหะคีรีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนประชาอุทิศสพป.นครสวรรค์ 1สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานย่านมัทรีพยุหะคีรีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนวัดหนองกลอยสพป.นครสวรรค์ 1สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเขากะลาพยุหะคีรีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านหนองเต่าสพป.นครสวรรค์ 1สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเขากะลาพยุหะคีรีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนย่านคีรีสพป.นครสวรรค์ 1สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเขากะลาพยุหะคีรีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านห้วยบงสพป.นครสวรรค์ 1สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเขากะลาพยุหะคีรีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนเขาสามยอดสพป.นครสวรรค์ 1สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเขากะลาพยุหะคีรีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนวัดคลองบางเดื่อสพป.นครสวรรค์ 1สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานน้ำทรงพยุหะคีรีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนวัดใหม่สพป.นครสวรรค์ 1สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานน้ำทรงพยุหะคีรีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนวัดยางขาวสพป.นครสวรรค์ 1สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานยางขาวพยุหะคีรีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนวัดท่าโกสพป.นครสวรรค์ 1สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานยางขาวพยุหะคีรีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านดอนกระชายสพป.นครสวรรค์ 1สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานยางขาวพยุหะคีรีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนเขาทองสพป.นครสวรรค์ 1สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเขาทองพยุหะคีรีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านหนองไม้แดงสพป.นครสวรรค์ 1สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนิคมเขาบ่อแก้วพยุหะคีรีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนเนินมะกอกสพป.นครสวรรค์ 1สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเนินมะกอกพยุหะคีรีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านประดู่เฒ่าสพป.นครสวรรค์ 1สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเนินมะกอกพยุหะคีรีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนวัดหัวงิ้วสพป.นครสวรรค์ 1สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเนินมะกอกพยุหะคีรีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนวัดหนองหมูสพป.นครสวรรค์ 1สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเนินมะกอกพยุหะคีรีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านธารหวายสพป.นครสวรรค์ 1สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสระทะเลพยุหะคีรีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนวัดบ้านบนสพป.นครสวรรค์ 1สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานม่วงหักพยุหะคีรีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนวัดเขาบ่อพลับสพป.นครสวรรค์ 1สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานม่วงหักพยุหะคีรีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี(วัดพระปรางค์เหลือง)สพป.นครสวรรค์ 1สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานท่าน้ำอ้อยพยุหะคีรีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านเขาไม้เดนสพป.นครสวรรค์ 1สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานท่าน้ำอ้อยพยุหะคีรีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านสระเศรษฐีสพป.นครสวรรค์ 1สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานน้ำทรงพยุหะคีรีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนวัดหนองคล่อสพป.นครสวรรค์ 1สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานน้ำทรงพยุหะคีรีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านสระบัวสพป.นครสวรรค์ 1สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนิคมเขาบ่อแก้วพยุหะคีรีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนเขาสระนางสรงสพป.นครสวรรค์ 1สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนิคมเขาบ่อแก้วพยุหะคีรีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านซับผักกาดสพป.นครสวรรค์ 1สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเขากะลาพยุหะคีรีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนวัดโป่งสวรรค์สพป.นครสวรรค์ 1สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนิคมเขาบ่อแก้วพยุหะคีรีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนวัดสำโรงชัยสพป.นครสวรรค์ 3สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสำโรงชัยไพศาลีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านโคกมะขวิดสพป.นครสวรรค์ 3สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสำโรงชัยไพศาลีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านตะคร้อลาดสพป.นครสวรรค์ 3สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสำโรงชัยไพศาลีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านโคกสามัคคีสพป.นครสวรรค์ 3สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไพศาลีไพศาลีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านคลองตักน้ำสพป.นครสวรรค์ 3สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโคกเดื่อไพศาลีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนวัดหนองเสือสพป.นครสวรรค์ 3สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโคกเดื่อไพศาลีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านใหม่วารีเย็นสพป.นครสวรรค์ 3สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไพศาลีไพศาลีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)สพป.นครสวรรค์ 3สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโคกเดื่อไพศาลีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านวังน้ำลัด(สหราษฎร์รังสฤษฏ์)สพป.นครสวรรค์ 3สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานวังน้ำลัดไพศาลีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านร่องหอยสพป.นครสวรรค์ 3สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานวังน้ำลัดไพศาลีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านตะกุดภิบาลสพป.นครสวรรค์ 3สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานวังน้ำลัดไพศาลีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านเขาหินกลิ้งสพป.นครสวรรค์ 3สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานวังน้ำลัดไพศาลีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านห้วยตะโกสพป.นครสวรรค์ 3สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโคกเดื่อไพศาลีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนวัดหนองไผ่ไพศาลี(สวัสดิ์อรุณอุปถัมภ์)สพป.นครสวรรค์ 3สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสำโรงชัยไพศาลีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านพระพุทธบาทประสาธน์วิทย์สพป.นครสวรรค์ 3สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสำโรงชัยไพศาลีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนวัดบ้านใหม่สพป.นครสวรรค์ 3สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสำโรงชัยไพศาลีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านตะคร้อ(รัฐประชาชนูทิศ)สพป.นครสวรรค์ 3สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตะคร้อไพศาลีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านวังกระโดนน้อยสพป.นครสวรรค์ 3สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตะคร้อไพศาลีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านวังกระโดนใหญ่สพป.นครสวรรค์ 3สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตะคร้อไพศาลีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านช่องคีรีสพป.นครสวรรค์ 3สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตะคร้อไพศาลีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านวังทองประชานุกูลสพป.นครสวรรค์ 3สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโพธิ์ประสาทไพศาลีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านโพธิ์ประสาทสพป.นครสวรรค์ 3สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโพธิ์ประสาทไพศาลีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านโค้งสวองสพป.นครสวรรค์ 3สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโพธิ์ประสาทไพศาลีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านตะเคียนทองสพป.นครสวรรค์ 3สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโพธิ์ประสาทไพศาลีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านบ่อไทยสามัคคีสพป.นครสวรรค์ 3สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโพธิ์ประสาทไพศาลีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านไร่ประชาสรรค์สพป.นครสวรรค์ 3สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโพธิ์ประสาทไพศาลีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีสพป.นครสวรรค์ 3สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานวังน้ำลัดไพศาลีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านเขาดินสพป.นครสวรรค์ 3สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานวังน้ำลัดไพศาลีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านนาขอมสพป.นครสวรรค์ 3สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนาขอมไพศาลีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านเนินบ่อทองสพป.นครสวรรค์ 3สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนาขอมไพศาลีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านเขาใหญ่สพป.นครสวรรค์ 3สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนาขอมไพศาลีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านวังข่อยสพป.นครสวรรค์ 3สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานวังข่อยไพศาลีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านกระทุ่มทองสพป.นครสวรรค์ 3สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานวังข่อยไพศาลีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านหนองสะแกยาวสพป.นครสวรรค์ 3สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานวังข่อยไพศาลีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์สพป.นครสวรรค์ 3สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานวังข่อยไพศาลีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุประชาพัฒนาสพป.นครสวรรค์ 3สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานวังข่อยไพศาลีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านเขาธรรมบทสพป.นครสวรรค์ 3สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไพศาลีไพศาลีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำลาดสพป.นครสวรรค์ 3สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไพศาลีไพศาลีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนอนุบาลลาดยาวสพป.นครสวรรค์ 2สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานลาดยาวลาดยาวนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนชุมชนบ้านดอนโม่สพป.นครสวรรค์ 2สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหนองนมวัวลาดยาวนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านหนองจิกรีสพป.นครสวรรค์ 2สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสร้อยละครลาดยาวนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนวัดสระแก้วสพป.นครสวรรค์ 2สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสระแก้วลาดยาวนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนไตรราษฎร์อุปถัมภ์สพป.นครสวรรค์ 2สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมาบแกลาดยาวนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อสพป.นครสวรรค์ 2สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานศาลเจ้าไก่ต่อลาดยาวนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนวัดคลองสาลีสพป.นครสวรรค์ 2สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานลาดยาวลาดยาวนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านทุ่งแม่น้ำน้อยสพป.นครสวรรค์ 2สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานลาดยาวลาดยาวนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนวัดใหม่สามัคคีสพป.นครสวรรค์ 2สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานศาลเจ้าไก่ต่อลาดยาวนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนวัดหนองกระทุ่มสพป.นครสวรรค์ 2สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานลาดยาวลาดยาวนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านท่าตะโกสพป.นครสวรรค์ 2สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานศาลเจ้าไก่ต่อลาดยาวนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีสามัคคีสพป.นครสวรรค์ 2สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานศาลเจ้าไก่ต่อลาดยาวนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนวัดบ้านไร่สพป.นครสวรรค์ 2สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานบ้านไร่ลาดยาวนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนชุมชนวัดเนินม่วงสพป.นครสวรรค์ 2สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานบ้านไร่ลาดยาวนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนวัดสวนหลวงสพป.นครสวรรค์ 2สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานบ้านไร่ลาดยาวนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านหนองแฟบสพป.นครสวรรค์ 2สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานบ้านไร่ลาดยาวนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านไทรทองสามัคคีสพป.นครสวรรค์ 2สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานบ้านไร่ลาดยาวนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดงสพป.นครสวรรค์ 2สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานบ้านไร่ลาดยาวนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนจันทราราษฎร์สพป.นครสวรรค์ 2สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเนินขี้เหล็กลาดยาวนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนวัดหนองไร่สพป.นครสวรรค์ 2สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเนินขี้เหล็กลาดยาวนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนวัดสังฆวิถีสพป.นครสวรรค์ 2สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเนินขี้เหล็กลาดยาวนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนวัดสวนขวัญสพป.นครสวรรค์ 2สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสระแก้วลาดยาวนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนวัดแหลมทองธรรมจักรสพป.นครสวรรค์ 2สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานลาดยาวลาดยาวนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านทุ่งตันสพป.นครสวรรค์ 2สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานบ้านไร่ลาดยาวนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านบึงหล่มสพป.นครสวรรค์ 2สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานบ้านไร่ลาดยาวนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านบ่อกะปุงสพป.นครสวรรค์ 2สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานบ้านไร่ลาดยาวนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านหนองบอนใต้สพป.นครสวรรค์ 2สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานบ้านไร่ลาดยาวนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านดอนจังหันสพป.นครสวรรค์ 2สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเนินขี้เหล็กลาดยาวนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านหนองนมวัวสพป.นครสวรรค์ 2สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหนองนมวัวลาดยาวนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านดอนกระดูกเนื้อสพป.นครสวรรค์ 2สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหนองนมวัวลาดยาวนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนวัดเขาสมุกสพป.นครสวรรค์ 2สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหนองนมวัวลาดยาวนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านดงสีเสียดสพป.นครสวรรค์ 2สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสระแก้วลาดยาวนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนวัดดงหนองหลวงสพป.นครสวรรค์ 2สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหนองยาวลาดยาวนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนวัดหนองยาวสพป.นครสวรรค์ 2สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหนองยาวลาดยาวนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนวัดศรลัมพ์ราษฎร์สามัคคีธรรมสพป.นครสวรรค์ 2สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหนองยาวลาดยาวนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านวังยิ้มแย้มสพป.นครสวรรค์ 2สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหนองยาวลาดยาวนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนวัดบ้านวังดินดาดสพป.นครสวรรค์ 2สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานวังม้าลาดยาวนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนวัดวังม้า(ชนประสิทธิ์วิทยา)สพป.นครสวรรค์ 2สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานวังม้าลาดยาวนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนไตรประชาสามัคคีสพป.นครสวรรค์ 2สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานวังม้าลาดยาวนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนวัดเกาะเปาสพป.นครสวรรค์ 2สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานวังม้าลาดยาวนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านวังสำราญสพป.นครสวรรค์ 2สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานวังม้าลาดยาวนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านดอนพลองสพป.นครสวรรค์ 2สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานวังเมืองลาดยาวนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านมาบแกสพป.นครสวรรค์ 2สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมาบแกลาดยาวนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศสพป.นครสวรรค์ 2สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานห้วยน้ำหอมลาดยาวนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านวังหินสพป.นครสวรรค์ 2สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานห้วยน้ำหอมลาดยาวนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านสะเดาซ้ายสพป.นครสวรรค์ 2สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานห้วยน้ำหอมลาดยาวนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านศรีทองสพป.นครสวรรค์ 2สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานห้วยน้ำหอมลาดยาวนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านบุรีรัมย์สพป.นครสวรรค์ 2สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานศาลเจ้าไก่ต่อลาดยาวนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านหนองชำนาญสพป.นครสวรรค์ 2สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานศาลเจ้าไก่ต่อลาดยาวนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านคลองลานสพป.นครสวรรค์ 3สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหนองบัวหนองบัวนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านหนองไผ่สพป.นครสวรรค์ 3สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหนองบัวหนองบัวนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)สพป.นครสวรรค์ 3สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหนองกลับหนองบัวนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนวัดเทพสุทธาวาสสพป.นครสวรรค์ 3สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหนองกลับหนองบัวนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านปากดงสพป.นครสวรรค์ 3สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทุ่งทองหนองบัวนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านทุ่งทองสพป.นครสวรรค์ 3สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทุ่งทองหนองบัวนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านไทรงามสพป.นครสวรรค์ 3สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทุ่งทองหนองบัวนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนประชาอุปถัมภ์สพป.นครสวรรค์ 3สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทุ่งทองหนองบัวนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านหนองกะเปาสพป.นครสวรรค์ 3สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทุ่งทองหนองบัวนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนสหชาติเศรษฐกิจวิทยาสพป.นครสวรรค์ 3สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทุ่งทองหนองบัวนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านคลองกำลังสพป.นครสวรรค์ 3สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหนองบัวหนองบัวนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนอุดมพัฒนาสพป.นครสวรรค์ 3สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานวังบ่อหนองบัวนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านโคกสะอาดสพป.นครสวรรค์ 3สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานวังบ่อหนองบัวนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านโคกสะอาดสาขามั่นวิทยาสพป.นครสวรรค์ 3สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานวังบ่อหนองบัวนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนวัดเวฬุวันสพป.นครสวรรค์ 3สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานวังบ่อหนองบัวนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านวังบ่อ(ราษฎร์เจริญ)สพป.นครสวรรค์ 3สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานวังบ่อหนองบัวนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านวังใหญ่(ราษฎร์บำรุง)สพป.นครสวรรค์ 3สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานวังบ่อหนองบัวนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนวัดห้วยธารทหารสพป.นครสวรรค์ 3สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานวังบ่อหนองบัวนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านทับลุ่มประชาพัฒนาสพป.นครสวรรค์ 3สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานวังบ่อหนองบัวนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านเขานางต่วมสพป.นครสวรรค์ 3สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานวังบ่อหนองบัวนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนวัดหนองปลาไหลสพป.นครสวรรค์ 3สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานธารทหารหนองบัวนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนธารทหาร(แสงสว่างอุปถัมภ์)สพป.นครสวรรค์ 3สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานธารทหารหนองบัวนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนน้ำสาดกลางสพป.นครสวรรค์ 3สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานธารทหารหนองบัวนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านหนองจิกสพป.นครสวรรค์ 3สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานธารทหารหนองบัวนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนวัดป่าเรไรสพป.นครสวรรค์ 3สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานธารทหารหนองบัวนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนน้ำสาดเหนือสพป.นครสวรรค์ 3สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานธารทหารหนองบัวนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนห้วยวารีใต้สพป.นครสวรรค์ 3สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานธารทหารหนองบัวนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนชุมชนบ้านกระดานหน้าแกลสพป.นครสวรรค์ 3สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานห้วยถั่วเหนือหนองบัวนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนสระงามสพป.นครสวรรค์ 3สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานห้วยใหญ่หนองบัวนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านวังโพรงสพป.นครสวรรค์ 3สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานห้วยใหญ่หนองบัวนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านห้วยถั่วใต้สพป.นครสวรรค์ 3สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานห้วยถั่วใต้หนองบัวนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนวันครู(2504)สพป.นครสวรรค์ 3สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหนองบัวหนองบัวนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนชุมชนวัดห้วยร่วมสพป.นครสวรรค์ 3สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานห้วยร่วมหนองบัวนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนเกาะแก้วสามัคคีสพป.นครสวรรค์ 3สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานห้วยร่วมหนองบัวนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านเทพสถาพรสพป.นครสวรรค์ 3สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานห้วยถั่วเหนือหนองบัวนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านท่าเรือสพป.นครสวรรค์ 3สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหนองกลับหนองบัวนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์สพป.นครสวรรค์ 3สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหนองกลับหนองบัวนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านวังมะเดื่อสพป.นครสวรรค์ 3สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหนองกลับหนองบัวนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนวัดวังแรตสพป.นครสวรรค์ 3สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหนองกลับหนองบัวนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านเขามะเกลือสพป.นครสวรรค์ 3สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหนองกลับหนองบัวนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านหนองดู่สพป.นครสวรรค์ 3สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทุ่งทองหนองบัวนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านรังงามสพป.นครสวรรค์ 3สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทุ่งทองหนองบัวนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านคลองน้ำโจนสพป.นครสวรรค์ 2สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแม่วงก์แม่วงก์นครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านเทพมงคลทองสพป.นครสวรรค์ 2สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแม่วงก์แม่วงก์นครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านไร่ไทรทองพระยาลับแลสพป.นครสวรรค์ 2สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแม่วงก์แม่วงก์นครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านลานตะแบกสพป.นครสวรรค์ 2สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแม่วงก์แม่วงก์นครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านเขาแม่กระทู้สพป.นครสวรรค์ 2สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแม่วงก์แม่วงก์นครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านคลองน้ำโจนสาขาบ้านสระหลวงสพป.นครสวรรค์ 2สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแม่วงก์แม่วงก์นครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านตะแบกงามสาขาธารมะยมสพป.นครสวรรค์ 2สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานวังซ่านแม่วงก์นครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านเปราะสพป.นครสวรรค์ 2สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานวังซ่านแม่วงก์นครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านตะแบกงามสพป.นครสวรรค์ 2สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานวังซ่านแม่วงก์นครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านทุ่งรวงทองสพป.นครสวรรค์ 2สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเขาชนกันแม่วงก์นครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านตะกรุดสพป.นครสวรรค์ 2สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานวังซ่านแม่วงก์นครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านตะเคียนงามสพป.นครสวรรค์ 2สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานวังซ่านแม่วงก์นครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านคลองสำราญสพป.นครสวรรค์ 2สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานวังซ่านแม่วงก์นครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านเนินใหม่สพป.นครสวรรค์ 2สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเขาชนกันแม่วงก์นครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านวังน้ำขาวสพป.นครสวรรค์ 2สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเขาชนกันแม่วงก์นครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำสพป.นครสวรรค์ 2สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเขาชนกันแม่วงก์นครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านวังชุมพรสพป.นครสวรรค์ 2สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเขาชนกันแม่วงก์นครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านวังซ่านสพป.นครสวรรค์ 2สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานวังซ่านแม่วงก์นครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านคลองม่วงสพป.นครสวรรค์ 2สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานวังซ่านแม่วงก์นครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนวัดศรีกัลยานุสรณ์สพป.นครสวรรค์ 2สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานวังซ่านแม่วงก์นครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านปางขนุนสพป.นครสวรรค์ 2สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแม่เล่ย์แม่วงก์นครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านคลองไทรสพป.นครสวรรค์ 2สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแม่เล่ย์แม่วงก์นครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านหินดาดสพป.นครสวรรค์ 2สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแม่เล่ย์แม่วงก์นครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านปางสุดสพป.นครสวรรค์ 2สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแม่เล่ย์แม่วงก์นครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์(บ้านมฤคทายวัน)สพป.นครสวรรค์ 2สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแม่เล่ย์แม่วงก์นครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านใหม่ศรีนครสพป.นครสวรรค์ 2สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแม่เล่ย์แม่วงก์นครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนสามัคคีธรรมราษฎร์บำรุงสพป.นครสวรรค์ 2สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแม่เล่ย์แม่วงก์นครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านยุบใหญ่สพป.นครสวรรค์ 2สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแม่เล่ย์แม่วงก์นครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านยอดห้วยแก้วสพป.นครสวรรค์ 2สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแม่เล่ย์แม่วงก์นครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านหนองไม้สพป.นครสวรรค์ 2สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแม่เล่ย์แม่วงก์นครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน(บ้านตลุกตาสาม)สพป.นครสวรรค์ 2สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแม่เปินแม่เปินนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนสวนป่าแม่กะสีสพป.นครสวรรค์ 2สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแม่เปินแม่เปินนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านท่ามะกรูดสพป.นครสวรรค์ 2สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแม่เปินแม่เปินนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์สพป.นครสวรรค์ 2สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแม่เปินแม่เปินนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านพนาสวรรค์สพป.นครสวรรค์ 2สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแม่เปินแม่เปินนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านคลองโพธิ์พัฒนาสพป.นครสวรรค์ 2สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแม่เปินแม่เปินนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคีสพป.นครสวรรค์ 2สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานชุมตาบงชุมตาบงนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านชุมม่วงสพป.นครสวรรค์ 2สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานชุมตาบงชุมตาบงนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบงสพป.นครสวรรค์ 2สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานชุมตาบงชุมตาบงนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านเขาจั๊กจั่นสพป.นครสวรรค์ 2สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานชุมตาบงชุมตาบงนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านหนองจิกสพป.นครสวรรค์ 2สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานชุมตาบงชุมตาบงนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านปางงูสพป.นครสวรรค์ 2สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปางสวรรค์ชุมตาบงนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านปางสวรรค์สพป.นครสวรรค์ 2สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปางสวรรค์ชุมตาบงนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนเขาหินกราวประชาสรรค์สพป.นครสวรรค์ 2สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปางสวรรค์ชุมตาบงนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านปางชัยสพป.นครสวรรค์ 2สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปางสวรรค์ชุมตาบงนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านคลองไทร สาขาบ้านใหม่แม่เรวาสพป.นครสวรรค์ 2สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแม่เล่ย์แม่วงก์นครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านยอดห้วยแก้ว สาขาปางข้าวสารสพป.นครสวรรค์ 2สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแม่เล่ย์แม่วงก์นครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนนครสวรรค์สพม.42สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปากน้ำโพเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนสตรีนครสวรรค์สพม.42สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปากน้ำโพเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยาสพม.42สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานบ้านแก่งเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนพระบางวิทยาสพม.42สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหนองกระโดนเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิมสพม.42สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนครสวรรค์ตกเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยาสพม.42สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพระนอนเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนโกรกพระสพม.42สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานบางมะฝ่อโกรกพระนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนชุมแสงชนูทิศสพม.42สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิกุลชุมแสงนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนทับกฤชพัฒนาสพม.42สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทับกฤชชุมแสงนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนหนองบัวสพม.42สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหนองบัวหนองบัวนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนวังบ่อวิทยาสพม.42สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานวังบ่อหนองบัวนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคมสพม.42สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานท่างิ้วบรรพตพิสัยนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนหนองกรดพิทยาคมสพม.42สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหนองกรดบรรพตพิสัยนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์สพม.42สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานบึงปลาทูบรรพตพิสัยนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยาสพม.42สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเก้าเลี้ยวเก้าเลี้ยวนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์สพม.42สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหัวดงเก้าเลี้ยวนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์สพม.42สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตาคลีตาคลีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์สพม.42สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจันเสนตาคลีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนหนองโพพิทยาสพม.42สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหนองโพตาคลีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์สพม.42สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตาคลีตาคลีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนลาดทิพรสพิทยาคมสพม.42สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานลาดทิพรสตาคลีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนช่องแคพิทยาคมสพม.42สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานช่องแคตาคลีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมสพม.42สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดอนคาท่าตะโกนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนพนมรอกวิทยาสพม.42สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพนมรอกท่าตะโกนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนไพศาลีพิทยาสพม.42สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไพศาลีไพศาลีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนตะคร้อพิทยาสพม.42สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตะคร้อไพศาลีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนวังข่อยพิทยาสพม.42สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานวังข่อยไพศาลีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนพยุหะพิทยาคมสพม.42สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพยุหะพยุหะคีรีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนเขาทองพิทยาคมสพม.42สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเขาทองพยุหะคีรีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนเขากะลาวิทยาคมสพม.42สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเขากะลาพยุหะคีรีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนลาดยาววิทยาคมสพม.42สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสระแก้วลาดยาวนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคมสพม.42สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานวังเมืองลาดยาวนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์สพม.42สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานศาลเจ้าไก่ต่อลาดยาวนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์สพม.42สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตากฟ้าตากฟ้านครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์สพม.42สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอุดมธัญญาตากฟ้านครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคมสพม.42สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแม่วงก์แม่วงก์นครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคารสพม.42สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานชุมตาบงชุมตาบงนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนนครสวรรค์อิงลิชโปรแกรมอบจ.นครสวรรค์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นบึงเสนาทเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์มหาดไทย
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์อบจ.นครสวรรค์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนครสวรรค์ออกเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์มหาดไทย
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้เทศบาลนครนครสวรรค์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปากน้ำโพเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์มหาดไทย
โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำโพใต้เทศบาลนครนครสวรรค์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปากน้ำโพเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์มหาดไทย
โรงเรียนเทศบาลวัดพรหมจริยาวาสเทศบาลนครนครสวรรค์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปากน้ำโพเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์มหาดไทย
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพตเทศบาลนครนครสวรรค์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปากน้ำโพเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์มหาดไทย
โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวรารามเทศบาลนครนครสวรรค์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนครสวรรค์ตกเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์มหาดไทย
โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรตเทศบาลนครนครสวรรค์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนครสวรรค์ออกเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์มหาดไทย
โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวรารามเทศบาลนครนครสวรรค์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนครสวรรค์ตกเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์มหาดไทย
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือเทศบาลนครนครสวรรค์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นวัดไทรเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์มหาดไทย
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชุมแสงเทศบาลเมืองชุมแสงกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิกุลชุมแสงนครสวรรค์มหาดไทย
โรงเรียนเทศบาล 2 คลองระนงเทศบาลเมืองชุมแสงกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชุมแสงชุมแสงนครสวรรค์มหาดไทย
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดแสงธรรมสุทธารามเทศบาลเมืองชุมแสงกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชุมแสงชุมแสงนครสวรรค์มหาดไทย
โรงเรียนเทศบาลเมืองตาคลี (ขุนตาคลีคณะกิจ)เทศบาลเมืองตาคลีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตาคลีตาคลีนครสวรรค์มหาดไทย
โรงเรียนเทศบาลวัดศรีประชาสรรค์เทศบาลตำบลหนองเบนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหนองกระโดนเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์มหาดไทย
โรงเรียนเทศบาลตำบลตากฟ้าเทศบาลตำบลตากฟ้ากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตากฟ้าตากฟ้านครสวรรค์มหาดไทย
โรงเรียนเทศบาลตำบลลาดยาวเทศบาลตำบลลาดยาวกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นลาดยาวลาดยาวนครสวรรค์มหาดไทย
โรงเรียนอนุบาลบ้านดำรงค์รักษ์เทศบาลตำบลอุดมธัญญากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(ว่าง)ตากฟ้านครสวรรค์มหาดไทย
โรงเรียนอนุบาลห้วยใหญ่อบต.ห้วยใหญ่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นห้วยใหญ่หนองบัวนครสวรรค์มหาดไทย
โรงเรียนวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์สถาบันพระบรมราชชนกสถาบันพระบรมราชชนกปากน้ำโพเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์สาธารณสุข
โรงเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์สถาบันพลศึกษาสถาบันพลศึกษาบึงเสนาทเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์ท่องเที่ยวและกีฬา
โรงเรียนวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษานครสวรรค์ตกเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาปากน้ำโพเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาบ้านมะเกลือเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษานครสวรรค์ออกเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนวิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาบางตาหงายบรรพตพิสัยนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการตากฟ้าสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตากฟ้าตากฟ้านครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนวิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาวังซ่านแม่วงก์นครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษานครสวรรค์ตกเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์ศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษานครสวรรค์ตกเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์ศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเขาทองเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์ศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเจ้าพระยาสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (เอกชน)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษานครสวรรค์ตกเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์ศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยภาคกลางสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (เอกชน)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษานครสวรรค์ตกเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์ศึกษาธิการ
วิทยาลัยวิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ (เอกชน)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษานครสวรรค์ตกเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์ศึกษาธิการ
วิทยาลัยวิทยาลัยเทคโนโลยีตาคลีสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ (เอกชน)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตาคลีตาคลีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
วิทยาลัยวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการนครสวรรค์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ (เอกชน)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษานครสวรรค์ตกเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนโรงเรียนเทคนิคธุรกิจปากน้ำโพสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ (เอกชน)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษานครสวรรค์ตกเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดนครสวรรค์สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนปากน้ำโพเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนวิสุทธิศึกษาสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดนครสวรรค์สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนปากน้ำโพเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนอนุบาลพัดทองสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดนครสวรรค์สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนหนองปลิงเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนสหวิทยาศึกษาสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดนครสวรรค์สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนหนองปลิงเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนแสงสวรรค์สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดนครสวรรค์สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนนครสวรรค์ตกเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนอนุบาลสมบูรณ์สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดนครสวรรค์สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนปากน้ำโพเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนประชานุเคราะห์สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดนครสวรรค์สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนนครสวรรค์ตกเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนยุวบัณฑิตวิทยาสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดนครสวรรค์สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนปากน้ำโพเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนดรุณศึกษาสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดนครสวรรค์สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนปากน้ำโพเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนวิชาวดีสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดนครสวรรค์สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนปากน้ำโพเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนมารีย์วิทยาสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดนครสวรรค์สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนปากน้ำโพเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดนครสวรรค์สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนปากน้ำโพเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนโพฒิสารศึกษาสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดนครสวรรค์สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนปากน้ำโพเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนอนุชนวัฒนาสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดนครสวรรค์สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนปากน้ำโพเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนอนุบาลปราณีวิทยาสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดนครสวรรค์สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนหนองกรดเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนโกรกพระพิทยาคมสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดนครสวรรค์สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนโกรกพระโกรกพระนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนวันทาศิริศึกษาสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดนครสวรรค์สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนชุมแสงชุมแสงนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนขวัญชัยทับกฤชสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดนครสวรรค์สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนทับกฤชชุมแสงนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนสหวิทยานุสรณ์สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดนครสวรรค์สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนชุมแสงชุมแสงนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนสหสาธิตสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดนครสวรรค์สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนชุมแสงชุมแสงนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนเยาวชนพัฒนาสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดนครสวรรค์สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเจริญผลบรรพตพิสัยนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนปวีณาวิทยาสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดนครสวรรค์สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเก้าเลี้ยวเก้าเลี้ยวนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนอุตสาหะวิทยาสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดนครสวรรค์สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนช่องแคตาคลีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดนครสวรรค์สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนตาคลีตาคลีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนอำนวยวิทย์สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดนครสวรรค์สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนตาคลีตาคลีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนจันทร์ฉายวิทยาสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดนครสวรรค์สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนช่องแคตาคลีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนปรียาโชติสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดนครสวรรค์สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนตาคลีตาคลีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนวรนาถพิทยาสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดนครสวรรค์สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนตาคลีตาคลีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนพินิจอนุสรณ์ โรงเรียนการกุศลในพุทธศาสนาสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดนครสวรรค์สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนตาคลีตาคลีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนประดับวิทย์สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดนครสวรรค์สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนตาคลีตาคลีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนเสรีวิทยาสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดนครสวรรค์สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนท่าตะโกท่าตะโกนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนสามมิตรสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดนครสวรรค์สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนท่าตะโกท่าตะโกนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนกิจจานุศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดนครสวรรค์สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนสำโรงชัยไพศาลีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนนิมิตศึกษาสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดนครสวรรค์สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนไพศาลีไพศาลีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนวัดโคกเดื่อวิทยาสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดนครสวรรค์สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนโคกเดื่อไพศาลีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนจิตศรัทธาวิทยานุสรณ์สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดนครสวรรค์สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนตะคร้อไพศาลีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนศรีอุทิศวิทยาสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดนครสวรรค์สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนสำโรงชัยไพศาลีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนพยุหะวิทยาสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดนครสวรรค์สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนพยุหะพยุหะคีรีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนอินทารามวิทยาสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดนครสวรรค์สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนพยุหะพยุหะคีรีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนบูรพาศึกษาสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดนครสวรรค์สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนลาดยาวลาดยาวนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนอนุบาลเสริมสวัสดิ์วิทยาสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดนครสวรรค์สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนลาดยาวลาดยาวนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนรังสรรค์วิทยาสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดนครสวรรค์สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนตากฟ้าตากฟ้านครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนพิพัฒน์ศึกษาสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดนครสวรรค์สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนสุขสำราญตากฟ้านครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดนครสวรรค์สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนชุมแสงชุมแสงนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนจงซันเซียะเซียวสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดนครสวรรค์สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนตาคลีตาคลีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนวัดท่าพระเจริญพรตวิทยาสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดนครสวรรค์สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนบ้านมะเกลือเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนสัมมาสิกขาศาลีอโศกสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดนครสวรรค์สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนโคกเดื่อไพศาลีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนเพ็ชรจินดาวิทยาสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดนครสวรรค์สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนตะคร้อไพศาลีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนธนศรีสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดนครสวรรค์สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเกยไชยชุมแสงนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนเศรษฐวิทย์ศึกษาสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดนครสวรรค์สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนตาสังบรรพตพิสัยนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดนครสวรรค์สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนวัดไทรเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนอนุบาลยุวพัฒน์นครสวรรค์สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดนครสวรรค์สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนวัดไทรเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนวัดหนองปลิงวิทยาสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติหนองปลิงเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์ศาสนาและวัฒนธรรม
โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยาสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติปากน้ำโพเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์ศาสนาและวัฒนธรรม
โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษาวัดโพธารามสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติปากน้ำโพเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์ศาสนาและวัฒนธรรม
โรงเรียนวัดไทรเหนือวิทยาสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติวัดไทรเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์ศาสนาและวัฒนธรรม
โรงเรียนวัดท่าพระเจริญพรตสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติบ้านมะเกลือเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์ศาสนาและวัฒนธรรม
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดส้มเสี้ยวสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติท่างิ้วบรรพตพิสัยนครสวรรค์ศาสนาและวัฒนธรรม
โรงเรียนโรงเรียนวัดวาปีรัตนารามวิทยาสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติหนองโพตาคลีนครสวรรค์ศาสนาและวัฒนธรรม
โรงเรียนศรีนภเขตวิทยาสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติตากฟ้าตากฟ้านครสวรรค์ศาสนาและวัฒนธรรม
โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูลศุนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครสวรรค์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนครสวรรค์ตกเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนศุนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครสวรรค์ศุนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครสวรรค์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนครสวรรค์ตกเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนกศน.อำเภอเมืองนครสวรรค์สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยนครสวรรค์ตกเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนกศน.โรงเรียนผู้ใหญ่ยุวบัณฑิตสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยนครสวรรค์ตกเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนกศน.อำเภอโกรกพระสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยโกรกพระโกรกพระนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนกศน.อำเภอชุมแสงสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยชุมแสงชุมแสงนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนกศน.อำเภอหนองบัวสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยหนองบัวหนองบัวนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนกศน.อำเภอบรรพตพิสัยสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยบรรพตพิสัยบรรพตพิสัยนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนกศน.อำเภอเก้าเลี้ยวสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเก้าเลี้ยวเก้าเลี้ยวนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนกศน.อำเภอตาคลีสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตาคลีตาคลีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนกศน.อำเภอท่าตะโกสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยท่าตะโกท่าตะโกนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนกศน.อำเภอไพศาลีสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยไพศาลีไพศาลีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนกศน.อำเภอพยุหะคีรีสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยพยุหะคีรีพยุหะคีรีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนกศน.อำเภอลาดยาวสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยลาดยาวลาดยาวนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนกศน.อำเภอตากฟ้าสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตากฟ้าตากฟ้านครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนกศน.อำเภอแม่วงก์สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยแม่วงก์แม่วงก์นครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนกศน.อำเภอแม่เปินสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยแม่เปินแม่เปินนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนกศน.อำเภอชุมตาบงสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยชุมตาบงชุมตาบงนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนนายเมธา ซักเซ็ดการศึกษาแบบ Home Schoolสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน Home Schoolหนองกลับหนองบัวนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนน.ส.ฐิติมา อำไพจิตต์ การศึกษาแบบ Home Schoolสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน Home Schoolทับกฤชใต้ชุมแสงนครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนนายนิพนธ์ อยู่นอน การศึกษาแบบ Home Schoolสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน Home Schoolเขาชายธงตากฟ้านครสวรรค์ศึกษาธิการ
โรงเรียนร.ท.พงษ์อนันต์ ขันสิงห์หาการศึกษาแบบ Home Schoolสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน Home Schoolตาคลีตาคลีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคลองเจริญอบต.แม่เปินกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นแม่เปินแม่เปินนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมาลาศรีอบต.แม่เปินกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นแม่เปินแม่เปินนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขามะตูมอบต.แม่เปินกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นแม่เปินแม่เปินนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ามะกรูดอบต.แม่เปินกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นแม่เปินแม่เปินนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลานหมาไนอบต.แม่เปินกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นแม่เปินแม่เปินนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสระสวัสดิ์อบต.แม่เปินกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นแม่เปินแม่เปินนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปางสักอบต.แม่เปินกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นแม่เปินแม่เปินนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแม่กะสีอบต.แม่เปินกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นแม่เปินแม่เปินนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมหาโพธิอบต.มหาโพธิกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นมหาโพธิ์ เก้าเลี้ยวนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหัวเรืออบต.มหาโพธิกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นมหาโพธิ์ เก้าเลี้ยวนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวดงอบต.หัวดงกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นหัวดงเก้าเลี้ยวนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กร.ร.วัดหาดเสลาอบต.หัวดงกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นหัวดงเก้าเลี้ยวนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหัวดงใต้อบต.หัวดงกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นหัวดงเก้าเลี้ยวนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กร.ร.บ้านเนินพระยอมอบต.หัวดงกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นหัวดงเก้าเลี้ยวนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทต.เก้าเลี้ยวทต.เก้าเลี้ยวกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเก้าเลี้ยวเก้าเลี้ยวนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.เขาดินอบต.เขาดินกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเขาดินเก้าเลี้ยวนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาดินเหนืออบต.เขาดินกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเขาดินเก้าเลี้ยวนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงเมืองอบต.เขาดินกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเขาดินเก้าเลี้ยวนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.หนองเต่าอบต.หนองเต่ากรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นหนองเต่าเก้าเลี้ยวนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเนินศาลาอบต.เนินศาลากรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเนินศาลาโกรกพระนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบางมะฝ่อทต.บางมะฝ่อกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นบางมะฝ่อโกรกพระนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลยางตาลอบต.ยางตาลกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นยางตาลโกรกพระนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตายายทต.บางประมุงกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นบางประมุงโกรกพระนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทต.บางประมุงทต.บางประมุงกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นบางประมุงโกรกพระนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต.ศาลาแดงอบต.ศาลาแดงกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นศาลาแดงโกรกพระนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกระจังงามอบต.ศาลาแดงกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นศาลาแดงโกรกพระนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต.นากลางอบต.นากลางกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนากลางโกรกพระนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต.หาดสูงอบต.หาดสูงกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นหาดสูงโกรกพระนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทต.โกรกพระทต.โกรกพระกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นโกรกพระโกรกพระนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.เนินกว้าวอบต.เนินกว้าวกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเนินกว้าวโกรกพระนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าปลาย่างอบต.โคกหม้อกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นโคกหม้อชุมแสงนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลพันลานอบต.พันลานกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นพันลานชุมแสงนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ท่าไม้อบต.ท่าไม้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นท่าไม้ชุมแสงนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าเตียนอบต.ท่าไม้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นท่าไม้ชุมแสงนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงกะพี้อบต.ท่าไม้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นท่าไม้ชุมแสงนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต.เกยไชยอบต.เกยไชยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเกยไชยชุมแสงนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ทับกฤชอบต.ทับกฤชกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นทับกฤชชุมแสงนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเมืองชุมแสงทม.ชุมแสงกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นชุมแสงชุมแสงนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฆะมังอบต.ฆะมังกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นฆะมังชุมแสงนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทต.ทับกฤชทต.ทับกฤชกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นทับกฤชชุมแสงนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.หนองกระเจาอบต.หนองกระเจากรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นหนองกระเจาชุมแสงนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไผ่สิงห์อบต.ไผ่สิงห์กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นไผ่สิงห์ชุมแสงนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านประชาสามัคคีอบต.บางเคียนกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นบางเคียนชุมแสงนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคลองยาง หมู่ที่ 11อบต.บางเคียนกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นบางเคียนชุมแสงนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดำรงรักษ์ทต.อุดมธัญญากรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นอุดมธัญญาตากฟ้านครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแคทรายทต.อุดมธัญญากรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นอุดมธัญญาตากฟ้านครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทต.อุดมธัญญาทต.อุดมธัญญากรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นอุดมธัญญาตากฟ้านครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.หนองพิกุลอบต.หนองพิกุลกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นหนองพิกุลตากฟ้านครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทต.ตากฟ้าทต.ตากฟ้ากรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นตากฟ้าตากฟ้านครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.พุนกยูงอบต.พุนกยูงกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นพุนกยูงตากฟ้านครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาชายธงอบต.เขาชายธงกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเขาชายธงตากฟ้านครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวิฑูรย์ประชารักษ์อบต.เขาชายธงกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเขาชายธงตากฟ้านครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ตากฟ้าอบต.ตากฟ้ากรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นตากฟ้าตากฟ้านครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสุขสำราญอบต.สุขสำราญกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นสุขสำราญตากฟ้านครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ลำพยนต์อบต.ลำพยนต์กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นลำพยนต์ตากฟ้านครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองจิกกรีอบต.ตาคลีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นตาคลีตาคลีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถ้ำผาสุขใจอบต.ตาคลีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นตาคลีตาคลีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาลตาคลีอบต.ตาคลีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นตาคลีตาคลีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระแก้วอบต.ตาคลีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นตาคลีตาคลีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดตาคลีอบต.ตาคลีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นตาคลีตาคลีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองสีนวลอบต.ตาคลีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นตาคลีตาคลีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชวนเดื่ออบต.ตาคลีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นตาคลีตาคลีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.หนองโพ (ร.ร.วัดหนองโพ)อบต.หนองโพกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นหนองโพตาคลีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กม่วงน้อยอบต.หัวหวายกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นหัวหวายตาคลีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหัวหวายอบต.หัวหวายกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นหัวหวายตาคลีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขาดินอบต.หัวหวายกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นหัวหวายตาคลีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกกร่างอบต.สร้อยทองกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นสร้อยทองตาคลีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งทะเลทรายอบต.สร้อยทองกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นสร้อยทองตาคลีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจันเสนอบต.จันเสนกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจันเสนตาคลีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกระทุ่มอบต.จันเสนกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจันเสนตาคลีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงมันอบต.จันเสนกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจันเสนตาคลีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองตะโกอบต.จันเสนกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจันเสนตาคลีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเจริญอบต.ห้วยหอมกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นห้วยหอมตาคลีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัวตากลานอบต.ห้วยหอมกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นห้วยหอมตาคลีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัวทองอบต.ห้วยหอมกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นห้วยหอมตาคลีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลาดตะกุดอบต.ห้วยหอมกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นห้วยหอมตาคลีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กร.ร.เทศบาลตาคลี (ขุนตาคลีคณะกิจ)ทม.ตาคลีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นตาคลีตาคลีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทม.ตาคลี (บ้านโพนทองทม.ตาคลีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นตาคลีตาคลีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหม้ออบต.หนองหม้อกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นหนองหม้อตาคลีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสีซออบต.หนองหม้อกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นหนองหม้อตาคลีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแอกอบต.หนองหม้อกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นหนองหม้อตาคลีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ลาดทิพรสอบต.ลาดทิพรสกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นลาดทิพรสตาคลีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กราษฎร์เจริญอบต.ลาดทิพรสกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นลาดทิพรสตาคลีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.พรหมนิมิตอบต.พรหมนิมิตกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นพรหมนิมิตตาคลีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทต.ช่องแคทต.ช่องแคกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นช่องแคตาคลีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ช่องแคอบต.ช่องแคกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นช่องแคตาคลีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวังปลาสร้อยอบต.ดอนคากรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นดอนคาท่าตะโกนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตุ๊กแกอบต.ดอนคากรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นดอนคาท่าตะโกนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคอกควายใหญ่อบต.ดอนคากรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นดอนคาท่าตะโกนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กร.ร.บ้านเขาล้ออบต.ดอนคากรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นดอนคาท่าตะโกนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กร.ร.บ้านดอนคาอบต.ดอนคากรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นดอนคาท่าตะโกนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขาโคกเผ่นอบต.ทำนบกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นทำนบท่าตะโกนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพนมรอกอบต.พนมรอกกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นพนมรอกท่าตะโกนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังใหญ่อบต.พนมรอกกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นพนมรอกท่าตะโกนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสายลำโพงเหนืออบต.สายลำโพงกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นสายลำโพงท่าตะโกนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหัวถนนใต้อบต.หัวถนนกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นหัวถนนท่าตะโกนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทต.ท่าตะโกทต.ท่าตะโกกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นท่าตะโกท่าตะโกนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัดท่าสุ่มอบต.วังมหากรกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นวังมหากรท่าตะโกนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวพลวงอบต.วังมหากรกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นวังมหากรท่าตะโกนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาดินอบต.หนองหลวงกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นหนองหลวงท่าตะโกนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.หนองหลวงอบต.หนองหลวงกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นหนองหลวงท่าตะโกนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กร.ร.วัดพนมเศษอบต.พนมเศษกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นพนมเศษท่าตะโกนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กร.ร.บ้านคลองบอนอบต.พนมเศษกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นพนมเศษท่าตะโกนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะเฆ่ค่ายอบต.วังใหญ่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นวังใหญ่ท่าตะโกนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ท่าตะโกอบต.ท่าตะโกกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นท่าตะโกท่าตะโกนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเจริญผลอบต.เจริญผลกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเจริญผลบรรพตพิสัยนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมาบมะขามอบต.เจริญผลกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเจริญผลบรรพตพิสัยนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองละมานอบต.ด่านช้างกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นด่านช้างบรรพตพิสัยนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวงฆ้องอบต.ด่านช้างกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นด่านช้างบรรพตพิสัยนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองปลาไหลอบต.ด่านช้างกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นด่านช้างบรรพตพิสัยนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านราษฎร์ร่วมฯอบต.บึงปลาทูกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นบึงปลาทูบรรพตพิสัยนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหูกวางอบต.หูกวางกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นหูกวางบรรพตพิสัยนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหูกวางอบต.หูกวางกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นหูกวางบรรพตพิสัยนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่าแรตอบต.อ่างทองกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นอ่างทองบรรพตพิสัยนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองอบต.อ่างทองกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นอ่างทองบรรพตพิสัยนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนาหุบทต.บ้านแดนกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นบ้านแดนบรรพตพิสัยนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านแดนทต.บ้านแดนกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นบ้านแดนบรรพตพิสัยนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาห้วยลุงทต.บ้านแดนกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นบ้านแดนบรรพตพิสัยนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองน้ำเขียวอบต.ท่างิ้วกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นท่างิ้วบรรพตพิสัยนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กร.ร.วัดมงคลสถิตย์อบต.บางตาหงายกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นบางตาหงายบรรพตพิสัยนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กร.ร.วัดวิวิตตารามอบต.บางตาหงายกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นบางตาหงายบรรพตพิสัยนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กร.ร.บ้านบึงราษฎร์อบต.บางตาหงายกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นบางตาหงายบรรพตพิสัยนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลวงปู่พิมพาอบต.หนองตางูกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นหนองตางูบรรพตพิสัยนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจิกลาดอบต.หนองตางูกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นหนองตางูบรรพตพิสัยนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองเคียนอบต.หนองกรด (อ.บรรพตพิสัย)กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นบรรพตพิสัย)บรรพตพิสัยนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบึงอบต.หนองกรด (อ.บรรพตพิสัย)กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นบรรพตพิสัย)บรรพตพิสัยนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กร.ร.วัดบ้านพลังอบต.หนองกรด (อ.บรรพตพิสัย)กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นบรรพตพิสัย)บรรพตพิสัยนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทต.บรรพตพิสัย(ฝั่งส้มเสี้ยว)ทต.บรรพตพิสัยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นบรรพตพิสัยบรรพตพิสัยนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทต.บรรพตพิสัย(ฝั่งเจริญผล)ทต.บรรพตพิสัยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นบรรพตพิสัยบรรพตพิสัยนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางแก้วอบต.บางแก้วกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นบางแก้วบรรพตพิสัยนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมิตรภาพอบต.บางแก้วกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นบางแก้วบรรพตพิสัยนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ตาขีดอบต.ตาขีดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นตาขีดบรรพตพิสัยนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหักทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหักกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นท่าน้ำอ้อยม่วงหักพยุหะคีรีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาลพยุหะคีรี (วัดปรางค์เหลือง)ทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหักกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นท่าน้ำอ้อยม่วงหักพยุหะคีรีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาไม้เดนทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหักกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นท่าน้ำอ้อยม่วงหักพยุหะคีรีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขาบ่อพลับทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหักกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นท่าน้ำอ้อยม่วงหักพยุหะคีรีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขาทองอบต.เขาทองกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเขาทองพยุหะคีรีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยางขาวอบต.ยางขาวกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นยางขาวพยุหะคีรีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าโกอบต.ยางขาวกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นยางขาวพยุหะคีรีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนกระชายอบต.ยางขาวกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นยางขาวพยุหะคีรีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสระทะเลอบต.สระทะเลกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นสระทะเลพยุหะคีรีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กร.ร.บ้านใหม่ศึกษาอบต.สระทะเลกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นสระทะเลพยุหะคีรีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กร.ร.บ้านธารหวายอบต.สระทะเลกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นสระทะเลพยุหะคีรีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสระประทุมอบต.นิคมเขาบ่อแก้วกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนิคมเขาบ่อแก้วพยุหะคีรีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขาสระนางสรงอบต.นิคมเขาบ่อแก้วกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนิคมเขาบ่อแก้วพยุหะคีรีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไม้แดงอบต.นิคมเขาบ่อแก้วกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนิคมเขาบ่อแก้วพยุหะคีรีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งสวรรค์อบต.นิคมเขาบ่อแก้วกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนิคมเขาบ่อแก้วพยุหะคีรีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคลองบางเดื่ออบต.น้ำทรงกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นน้ำทรงพยุหะคีรีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.เนินมะกอกอบต.เนินมะกอกกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเนินมะกอกพยุหะคีรีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กย่านคีรีอบต.เขากะลากรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเขากะลาพยุหะคีรีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทรัพย์ผัดกาดอบต.เขากะลากรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเขากะลาพยุหะคีรีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กห้วยบงอบต.เขากะลากรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเขากะลาพยุหะคีรีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขาสามยอดอบต.เขากะลากรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเขากะลาพยุหะคีรีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองเต่าอบต.เขากะลากรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเขากะลาพยุหะคีรีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทต.พยุหะทต.พยุหะกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นพยุหะพยุหะคีรีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลย่านมัทรีอบต.ย่านมัทรีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นย่านมัทรีพยุหะคีรีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.พยุหะอบต.พยุหะกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นพยุหะพยุหะคีรีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังกระโดนน้อยอบต.ตะคร้อกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นตะคร้อไพศาลีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองผักแว่นอบต.ตะคร้อกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นตะคร้อไพศาลีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังกระโดนใหญ่อบต.ตะคร้อกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นตะคร้อไพศาลีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาขอมอบต.นาขอมกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนาขอมไพศาลีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาใหญ่อบต.นาขอมกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนาขอมไพศาลีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินบ่อทองอบต.นาขอมกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนาขอมไพศาลีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาช้างฟุบอบต.นาขอมกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนาขอมไพศาลีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตะเคียนทองอบต.โพธิ์ประสาทกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นโพธิ์ประสาทไพศาลีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโค้งสวองอบต.โพธิ์ประสาทกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นโพธิ์ประสาทไพศาลีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กร.ร.บ้านวังทองประชานุกูลอบต.โพธิ์ประสาทกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นโพธิ์ประสาทไพศาลีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กร.ร.บ้านไร่ประชาสรรค์อบต.โพธิ์ประสาทกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นโพธิ์ประสาทไพศาลีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กร.ร.บ้านบ่อไทยสามัคคีอบต.โพธิ์ประสาทกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นโพธิ์ประสาทไพศาลีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กร.ร. บ้านโพธิ์ประสาทอบต.โพธิ์ประสาทกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นโพธิ์ประสาทไพศาลีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.วังข่อยอบต.วังข่อยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นวังข่อยไพศาลีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซับสมบูรณ์อบต.วังข่อยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นวังข่อยไพศาลีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกระทุ่มทองอบต.วังข่อยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นวังข่อยไพศาลีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสะแกยาวอบต.วังข่อยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นวังข่อยไพศาลีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวพุอบต.วังข่อยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นวังข่อยไพศาลีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขาดินอบต.วังน้ำลัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นวังน้ำลัดไพศาลีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่องหอยอบต.วังน้ำลัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นวังน้ำลัดไพศาลีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาหินกลิ้งอบต.วังน้ำลัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นวังน้ำลัดไพศาลีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์ศรีอบต.วังน้ำลัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นวังน้ำลัดไพศาลีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังน้ำลัดอบต.วังน้ำลัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นวังน้ำลัดไพศาลีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทต.ไพศาลีทต.ไพศาลีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นไพศาลีไพศาลีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสำโรงชัยอบต.สำโรงชัยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นสำโรงชัยไพศาลีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กร.ร.บ้านโคกมะขวิดอบต.สำโรงชัยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นสำโรงชัยไพศาลีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กร.ร.วัดสำโรงชัยอบต.สำโรงชัยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นสำโรงชัยไพศาลีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กร.ร.วัดบ้านใหม่อบต.สำโรงชัยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นสำโรงชัยไพศาลีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กร.ร.บ้านพระพุทธประสารธน์วิทย์อบต.สำโรงชัยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นสำโรงชัยไพศาลีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาธรรมบทอบต.ไพศาลีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นไพศาลีไพศาลีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสามัคคีอบต.ไพศาลีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นไพศาลีไพศาลีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยตะโกอบต.โคกเดื่อกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นโคกเดื่อไพศาลีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเสืออบต.โคกเดื่อกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นโคกเดื่อไพศาลีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองตักน้ำอบต.โคกเดื่อกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นโคกเดื่อไพศาลีนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไผ่ล้อมอบต.นครสวรรค์ออกกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนครสวรรค์ออกเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายจิรประวัติอบต.นครสวรรค์ออกกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนครสวรรค์ออกเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเกาะแก้วอบต.บ้านแก่งกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นบ้านแก่งเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านแก่งอบต.บ้านแก่งกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นบ้านแก่งเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่าพระเจริญพรตอบต.บ้านมะเกลือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นบ้านมะเกลือเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมะเกลืออบต.บ้านมะเกลือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นบ้านมะเกลือเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระงามอบต.บ้านมะเกลือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นบ้านมะเกลือเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบึงน้ำใสอบต.บ้านมะเกลือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นบ้านมะเกลือเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบึงเสนาทอบต.บึงเสนาทกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นบึงเสนาทเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงยางอบต.บึงเสนาทกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นบึงเสนาทเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีอุทุมพรอบต.หนองกรดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นหนองกรดเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อพยอมอบต.หนองกรดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นหนองกรดเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงสำราญอบต.หนองกรดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นหนองกรดเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเขนงอบต.หนองกรดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นหนองกรดเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.หนองกรดอบต.หนองกรดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นหนองกรดเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองปลิงอบต.หนองปลิงกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นหนองปลิงเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพรหมจริยวาสทน.นครสวรรค์ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนครสวรรค์เมืองนครสวรรค์นครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครนครสวรรค์ทน.นครสวรรค์ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนครสวรรค์เมืองนครสวรรค์นครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กร.ร.เทศบาลวัดไทรใต้ทน.นครสวรรค์ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนครสวรรค์เมืองนครสวรรค์นครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กร.ร.เทศบาลวัดปากน้ำโพใต้ทน.นครสวรรค์ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนครสวรรค์เมืองนครสวรรค์นครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กร.ร.เทศบาลวัดพรหมจริยาวาสทน.นครสวรรค์ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนครสวรรค์เมืองนครสวรรค์นครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กร.ร.เทศบาลวัดวรนาถบรรพตทน.นครสวรรค์ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนครสวรรค์เมืองนครสวรรค์นครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กร.ร.เทศบาลวัดไทรเหนือทน.นครสวรรค์ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนครสวรรค์เมืองนครสวรรค์นครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนพระบางมงคลทน.นครสวรรค์ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนครสวรรค์เมืองนครสวรรค์นครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนชอนตะวันทน.นครสวรรค์ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนครสวรรค์เมืองนครสวรรค์นครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กร.ร.เทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรตทน.นครสวรรค์ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนครสวรรค์เมืองนครสวรรค์นครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กร.ร.เทศบาลวัดสุคตวรารามทน.นครสวรรค์ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนครสวรรค์เมืองนครสวรรค์นครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กร.ร.เทศบาลวัดช่องคีรีสิทธิวรารามทน.นครสวรรค์ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนครสวรรค์เมืองนครสวรรค์นครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดตะเคียนเลื่อนอบต.ตะเคียนเลื่อนกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นตะเคียนเลื่อนเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังยางอบต.ตะเคียนเลื่อนกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นตะเคียนเลื่อนเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเกาะหงษ์อบต.ตะเคียนเลื่อนกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นตะเคียนเลื่อนเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.พระนอนอบต.พระนอนกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นพระนอนเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กร.ร.วัดยางงาม (ประชาพัฒนา)อบต.บางม่วงกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นบางม่วงเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กร.ร.วัดบ้านคุ้งวารีอบต.บางม่วงกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นบางม่วงเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนิเวศพัฒนาอบต.บางม่วงกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นบางม่วงเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.วัดไทรย์ หมู่ที่ 2อบต.วัดไทรย์กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นวัดไทรย์เมืองนครสวรรค์นครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.วัดไทรย์ ม.14อบต.วัดไทรย์กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นวัดไทรย์เมืองนครสวรรค์นครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.หนองกระโดนอบต.หนองกระโดนกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นหนองกระโดนเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังสวัสดีอบต.หนองกระโดนกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นหนองกระโดนเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.หนองกระโดน (บ้านหนองแมว)อบต.หนองกระโดนกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นหนองกระโดนเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.กลางแดดอบต.กลางแดดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกลางแดดเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่าดินแดงอบต.บางพระหลวงกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นบางพระหลวงเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่าล้ออบต.บางพระหลวงกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นบางพระหลวงเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกรียงไกรอบต.เกรียงไกรกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเกรียงไกรเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกรียงไกรใต้อบต.เกรียงไกรกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเกรียงไกรเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสันคูอบต.นครสวรรค์ตกกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนครสวรรค์ตกเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าทองอบต.นครสวรรค์ตกกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนครสวรรค์ตกเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทต.หนองเบนทต.หนองเบนกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นหนองเบนเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังน้ำขาวอบต.เขาชนกันกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเขาชนกันแม่วงก์นครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.เขาชนกันอบต.เขาชนกันกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเขาชนกันแม่วงก์นครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบุ่งผักหนามอบต.แม่เล่ย์กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นแม่เล่ย์แม่วงก์นครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.แม่เล่ย์อบต.แม่เล่ย์กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นแม่เล่ย์แม่วงก์นครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางสุดอบต.แม่เล่ย์กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นแม่เล่ย์แม่วงก์นครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองไทรอบต.แม่เล่ย์กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นแม่เล่ย์แม่วงก์นครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมอสวรรค์ราษฎร์บำรุงอบต.แม่เล่ย์กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นแม่เล่ย์แม่วงก์นครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่เจ้าพระยาอบต.แม่เล่ย์กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นแม่เล่ย์แม่วงก์นครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหินดาตอบต.แม่เล่ย์กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นแม่เล่ย์แม่วงก์นครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยุบใหญ่อบต.แม่เล่ย์กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นแม่เล่ย์แม่วงก์นครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระหลวงอบต.แม่วงก์กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นแม่วงก์แม่วงก์นครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่วงก์อบต.แม่วงก์กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นแม่วงก์แม่วงก์นครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่ไทรทองพระยาลับแลอบต.แม่วงก์กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นแม่วงก์แม่วงก์นครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวังซ่านอบต.วังซ่านกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นวังซ่านแม่วงก์นครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กธารมะยมอบต.วังซ่านกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นวังซ่านแม่วงก์นครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคลองม่วงอบต.วังซ่านกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นวังซ่านแม่วงก์นครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะแบกงามอบต.วังซ่านกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นวังซ่านแม่วงก์นครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะกรุดอบต.วังซ่านกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นวังซ่านแม่วงก์นครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะเคียนงามอบต.วังซ่านกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นวังซ่านแม่วงก์นครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดอนพลองอบต.วังเมืองกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นวังเมืองลาดยาวนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.วังเมืองอบต.วังเมืองกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นวังเมืองลาดยาวนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบุรีรัมย์อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นศาลเจ้าไก่ต่อลาดยาวนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัดใหม่สามัคคีอบต.ศาลเจ้าไก่ต่อกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นศาลเจ้าไก่ต่อลาดยาวนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองชำนาญอบต.ศาลเจ้าไก่ต่อกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นศาลเจ้าไก่ต่อลาดยาวนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์ศรีสามัคคีอบต.ศาลเจ้าไก่ต่อกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นศาลเจ้าไก่ต่อลาดยาวนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองนมวัวอบต.หนองนมวัวกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นหนองนมวัวลาดยาวนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองกระดูกเนื้ออบต.หนองนมวัวกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นหนองนมวัวลาดยาวนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองยาวอบต.หนองยาวกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นหนองยาวลาดยาวนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสะเดาซ้ายอบต.ห้วยน้ำหอมกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นห้วยน้ำหอมลาดยาวนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กห้วยน้ำหอมอบต.ห้วยน้ำหอมกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นห้วยน้ำหอมลาดยาวนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนโม่อบต.สระแก้วกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นสระแก้วลาดยาวนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสระแก้วอบต.สระแก้วกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นสระแก้วลาดยาวนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเกาะเปาอบต.วังม้ากรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นวังม้าลาดยาวนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.วังม้าอบต.วังม้ากรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นวังม้าลาดยาวนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทต.ศาลเจ้าไก่ต่อทต.ศาลเจ้าไก่ต่อกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นศาลเจ้าไต่อลาดยาวนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทต.ลาดยาวทต.ลาดยาวกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นลาดยาวลาดยาวนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ลาดยาวอบต.ลาดยาวกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นลาดยาวลาดยาวนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนจังหันอบต.เนินขี้เหล็กกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเนินขี้เหล็กลาดยาวนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กร.ร.วัดสังฆวิถีอบต.เนินขี้เหล็กกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเนินขี้เหล็กลาดยาวนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไร่อบต.เนินขี้เหล็กกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเนินขี้เหล็กลาดยาวนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมาบแกอบต.มาบแกกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นมาบแกลาดยาวนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหน้าเขาอบต.มาบแกกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นมาบแกลาดยาวนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสร้อยละครอบต.สร้อยละครกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นสร้อยละครลาดยาวนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.บ้านไร่อบต.บ้านไร่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นบ้านไร่ลาดยาวนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.บ้านไร่ 2อบต.บ้านไร่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นบ้านไร่ลาดยาวนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองกลับทต.หนองบัวกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นหนองบัวหนองบัวนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเนินน้ำเย็นทต.หนองบัวกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นหนองบัวหนองบัวนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทต.หนองบัวทต.หนองบัวกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นหนองบัวหนองบัวนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน้ำสาดเหนืออบต.ธารทหารกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นธารทหารหนองบัวนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดธารทหารอบต.ธารทหารกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นธารทหารหนองบัวนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำสาดกลางอบต.ธารทหารกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นธารทหารหนองบัวนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าเรไรอบต.ธารทหารกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นธารทหารหนองบัวนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกสะอาดอบต.วังบ่อกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นวังบ่อหนองบัวนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขานางต่วมอบต.วังบ่อกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นวังบ่อหนองบัวนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเวฬุวันอบต.วังบ่อกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นวังบ่อหนองบัวนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอุดมพัฒนาอบต.วังบ่อกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นวังบ่อหนองบัวนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเนินตาเกิดอบต.หนองกลับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นหนองกลับหนองบัวนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าเรืออบต.หนองกลับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นหนองกลับหนองบัวนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโบสถ์อบต.หนองกลับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นหนองกลับหนองบัวนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขามะเกลืออบต.หนองกลับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นหนองกลับหนองบัวนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังแรตอบต.หนองกลับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นหนองกลับหนองบัวนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมะเดื่ออบต.หนองกลับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นหนองกลับหนองบัวนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดห้วยร่วมอบต.ห้วยร่วมกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นห้วยร่วมหนองบัวนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยน้อยอบต.หนองบัวกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นหนองบัวหนองบัวนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองลานอบต.หนองบัวกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นหนองบัวหนองบัวนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดห้วยถั่วใต้อบต.ห้วยถั่วใต้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นห้วยถั่วใต้หนองบัวนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ทุ่งทองอบต.ทุ่งทองกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นทุ่งทองหนองบัวนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กห้วยใหญ่อบต.ห้วยใหญ่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นห้วยใหญ่หนองบัวนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ห้วยถั่วเหนืออบต.ห้วยถั่วเหนือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นห้วยถั่วเหนือหนองบัวนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถังตั้ง ม.2อบต.ปางสวรรค์กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นปางสวรรค์ชุมตาบงนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสมบูรณ์สามัคคีอบต.ปางสวรรค์กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นปางสวรรค์ชุมตาบงนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางงูอบต.ปางสวรรค์กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นปางสวรรค์ชุมตาบงนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองบ่วงสามัคคีอบต.ปางสวรรค์กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นปางสวรรค์ชุมตาบงนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลิ่งสูงอบต.ชุมตาบงกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นชุมตาบงชุมตาบงนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชุมม่วงอบต.ชุมตาบงกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นชุมตาบงชุมตาบงนครสวรรค์ศึกษาธิการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชุมตาบงอบต.ชุมตาบงกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นชุมตาบงชุมตาบงนครสวรรค์ศึกษาธิการ

ผู้บริหาร

นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์
ศึกษาธิการจังหวัด
Counter
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
47
เมื่อวาน
61
เดือนนี้
1,021
เดือนที่แล้ว
2,463
รวมทั้งหมด
8,809
Your IP : 100.26.176.111