รายการข่าวสารประเภท ภารกิจกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

ชื่อข่าว : แผนนิเทศ ติดตาม ศธจ.นครสวรรค์ ปีงบประมาณ 2566
เขียนโดย : Super Admin
เมื่อวันที่ : 3 มีนาคม 2566 เวลา 9:22 น.
ชื่อข่าว : รายงานผลการนิเทศ ติดตาม ความพร้อมเปิดภาคเรียน และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของโรงเรียนเอกชน ในจังหวัดนครสวรรค์ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
เขียนโดย : Super Admin
เมื่อวันที่ : 8 ธันวาคม 2565 เวลา 12:44 น.
ชื่อข่าว : รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์
เขียนโดย : Super Admin
เมื่อวันที่ : 1 พฤศจิกายน 2565 เวลา 11:18 น.
ชื่อข่าว : โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษา ขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา (CLC)
เขียนโดย : Super Admin
เมื่อวันที่ : 21 ตุลาคม 2565 เวลา 9:7 น.
ชื่อข่าว : รายงานผลการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยในระดับพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เขียนโดย : Super Admin
เมื่อวันที่ : 18 ตุลาคม 2565 เวลา 10:59 น.
ชื่อข่าว : รายงานผลการดำเนินโครงการ Inovation For Thai Education ( IFTE) นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2565
เขียนโดย : Super Admin
เมื่อวันที่ : 17 ตุลาคม 2565 เวลา 15:28 น.
ชื่อข่าว : 25.8.2565 #ประเมินสถานศึกษาพอเพียง #โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล ☘️
เขียนโดย : Super Admin
เมื่อวันที่ : 2 กันยายน 2565 เวลา 10:58 น.
ชื่อข่าว : 31.8.2565 #ประเมินสถานศึกษาพอเพียง #โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม ☘️
เขียนโดย : Super Admin
เมื่อวันที่ : 2 กันยายน 2565 เวลา 10:24 น.
ชื่อข่าว : คณะกรรมการประเมินนวัตกรรม ตามโครงการอบรมทักษะวิชาการแสดงผลงานนิทรรศการการศึกษาระดับท้องถิ่น
เขียนโดย : Super Admin
เมื่อวันที่ : 29 มิถุนายน 2565 เวลา 15:53 น.
ชื่อข่าว : รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ปีการศึกษา 2564 จังหวัดนครสวรรค์
เขียนโดย : Super Admin
เมื่อวันที่ : 10 มิถุนายน 2565 เวลา 13:42 น.
ชื่อข่าว : รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ปีการศึกษา 2563
เขียนโดย : Super Admin
เมื่อวันที่ : 3 สิงหาคม 2564 เวลา 11:8 น.
ชื่อข่าว : รายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ปีการศึกษา 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์
เขียนโดย : Super Admin
เมื่อวันที่ : 17 พฤษภาคม 2563 เวลา 20:46 น.
ชื่อข่าว : การประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนาผู้เรียนตามโครงการ TFE(Teams for Education) ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนนำร่อง
เขียนโดย : Super Admin
เมื่อวันที่ : 2 เมษายน 2563 เวลา 14:44 น.
ชื่อข่าว : การใช้เทคโนโลยี ประชุมทางไกล ช่วงวิกฤต COVID19
เขียนโดย : Super Admin
เมื่อวันที่ : 1 เมษายน 2563 เวลา 11:42 น.
ชื่อข่าว : การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ปีการศึกษา 2562
เขียนโดย : Super Admin
เมื่อวันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10:9 น.
1
2

ผู้อำนวยการกลุ่ม

ว่าที่ร้อยตรีหญิงสายสุนีย์ เทพสุขเอี่ยม
ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
Counter
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
47
เมื่อวาน
61
เดือนนี้
1,021
เดือนที่แล้ว
2,463
รวมทั้งหมด
8,809
Your IP : 100.26.176.111