สรุปผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561


เขียนโดย Yongyutt Thawatwong | เมื่อ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.27 น. | จำนวนการดู 1598 | ย้อนกลับ

NIETS Logo

สรุปผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 

สรุปผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 

สรุปผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 

ที่มา :: http://www.newonetresult.niets.or.th/AnnouncementWeb/Login.aspx2 ความคิดเห็น หน้า
ตอบกลับโดย Yongyutt Thawatwong | เมื่อ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 0.00 น.

ดีมาก

ตอบกลับโดย Gambit | เมื่อ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 1.25 น.

https://www.takfacity.go.th/home/

[url]https://www.takfacity.go.th/home/[/url]


แสดงความคิดเห็น