ให้หน่วยงานที่มีนักเรียนซ้ำซ้อนดาวน์โหลด

- รายชื่อนักเรียนซ้ำซ้อน

- วิธีปฏิบัติ

- เอกสารยืนยันตัวตน

ดำเนินการตามวิธีปฏิบัติให้แล้วเสร็จพร้อมส่งคืนภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2561

ทางอีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

ขนาดโรงเรียน ของโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดนครสวรรค์
เขตพื้นที่การศึกษา ขนาด รวม

เล็ก

น้อยกว่า121

(คน)

กลาง

121-499

(คน)

ใหญ่

500-1500

(คน)

ใหญ่พิเศษ

1500ขึ้นไป

(คน)

สพป.นครสวรรค์ เขต 1 113 47 3 2 165
สพป.นครสวรรค์ เขต 2 80 60 7 0 147
สพป.นครสวรรค์ เขต 3 139 59 3 0 201

เล็ก

น้อยกว่า 499

(คน)

กลาง

499-1500

(คน)

ใหญ่

1500-2500

(คน)

ใหญ่พิเศษ

2500ขึ้นไป

(คน)

สพม.42 19 10 5 3 37
รวมทั้งหมด 351 176 18 5 550

จำนวนนักเรียนสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ข้อมูล ณ วันที่ 10 พ.ย. 2561

https://docs.google.com/spreadsheets/d/13sH_NBsKcTz3ZVSBx_bAkppQo7USZ2Ch5uMwa-8hPDY/edit#gid=0 

          ตามที่ นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
พร้อมด้วยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการทั้ง 2 ท่าน เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559 ซึ่งในการเข้ารับตำแหน่งดังกล่าว
และในคราวประชุมผู้บริหารองค์กรหลัก ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2560 ท่านได้โปรดมอบนโยบายที่เป็นจุดเน้นแนวทางในการดำเนินงาน ดังเอกสารแนบด้านล่างนี้

Attachments:
Download this file (นโยบายรัฐมนตรี.pdf)นโยบายรัฐมนตรี.pdf[ ]267 kB499 Downloads
Download this file (นโยบายรัฐมนตรี1.pdf)นโยบายรัฐมนตรี1.pdf[ ]348 kB318 Downloads