วันที่ 27 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.00 น. ดร.พิธาน พื้นทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ศึกษาธิการภาค 18 พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมค่ายย่อย ทั้ง 4 ค่าย นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ผู้บังคับการค่ายย่อยที่ 4 นำตรวจเยี่ยม พร้อมกันนี้ได้ตรวจเยี่ยมฐานกิจกรรมต่าง ๆ ในงานชุมนุมยุวกาชาด ส่วนภูมิภาค (ภาคเหนือตอนล่าง) เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ์ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ///พรพิมล จันทร์ศรี ภาพ/ข่าว

×
ERROR CODE : 10
(#10) To use 'Page Public Content Access', your use of this endpoint must be reviewed and approved by Facebook. To submit this 'Page Public Content Access' feature for review please read our documentation on reviewable features: https://developers.facebook.com/docs/apps/review.
Show more... (43 ภาพ)