สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน เดือนตุลาคม 2563

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายเกื้อกูล ดีประสงค์ รองศึกษาธิการภาค 18 พร้อมด้วยนายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการภาค 18 และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์