วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมแสงเทียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมการจัดกิจกรรมงานวันครูในส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 63 พ.ศ.2562 ในวันพุธที่ 16 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีกิจกรรมระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ กิจกรรมส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติและพัฒนาวิชาชีพครู และกิจกรรมส่งเสริม สามัคคีธรรม ความร่วมมือ ความเข้าใจอันดีระหว่างครู และครูกับประชาชน ////พรพิมล จันทร์ศรี ภาพ/ข่าว

{fbalbum https://www.facebook.com/media/set/?set=a.500762067089373&type=1&l=58b420f25c}

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ (หลังเก่า) นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมพิธีเปิด และลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” จังหวัดนครสวรรค์ โดยกระทรวงมหาดไทย ให้จังหวัดจัดกิจกรรมในส่วนภูมิภาคพร้อมกับส่วนกลางในวันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2561 และเปิดการลงทะเบียนรับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรม ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป โดยมีนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธาน

///พรพิมล จันทร์ศรี ภาพ/ข่าว

×
ERROR CODE : 10
(#10) To use 'Page Public Content Access', your use of this endpoint must be reviewed and approved by Facebook. To submit this 'Page Public Content Access' feature for review please read our documentation on reviewable features: https://developers.facebook.com/docs/apps/review.
Show more... (2 ภาพ)
">https://www.facebook.com/media/set/?set=a.503124503519796&type=1&l=f0ada1ddf7}

วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ และคณะ ได้เยี่ยมให้กำลังใจ เด็กหญิงชลภิชา สุวิบัว หรือน้องอุ้ม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดคลองคาง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ศธจ.นครสวรรค์ เรียกบรรจุ และปฐมนิเทศครูผู้ช่วย

โดยนายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวต้อนรับครูผู้ช่วยบรรจุใหม่

ซึ่งครั้งนี้ ได้เรียกบรรจุ จำนวน 121 อัตรา มารายงานตัวจำนวน 116 อัตรา สละสิทธิ์ จำนวน 5 อัตรา (ภาษาไทย 1 /คณิตศาสตร์ 2 / สังคมศึกษา 1 / วิทยาศาสตร์ฯ 1 )

×
ERROR CODE : 10
(#10) To use 'Page Public Content Access', your use of this endpoint must be reviewed and approved by Facebook. To submit this 'Page Public Content Access' feature for review please read our documentation on reviewable features: https://developers.facebook.com/docs/apps/review.
Show more... (78 ภาพ)
">}

วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ และคณะ ติดตาม ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจในการจัดการเรียนการสอนของคณะครู ผู้บริหารโรงเรียนธนศรี อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ โรงเรียนธนศรี

วันที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมแสงจันทร์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ปฐมนิเทศข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่บรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2561 รอบที่ 2 จำนวน 5 ราย ซึ่งในรอบแรกที่เรียกบรรจุ มีผู้สละสิทธิ์ ไม่มารายงานตัว หลังจากนั้นจะได้ไปรายงานตัวในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่โรงเรียนสังกัดต่อไป

////พรพิมล จันทร์ศรี ภาพ/ข่าว

วันที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 08.30 น. นายสมาน บุตศรี รองศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ปฐมนิเทศบุคลากรที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้ตามประกาศของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 6 คน ณ ห้องประชุมแสงจันทร์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ก่อนที่จะไปรายงานตัวยัง สพป.นครสวรรค์ เขต 1 เขต 2 และ สพม.42 ต่อไป ///พรพิมล จันทร์ศรี ภาพ/ข่าว

วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ และคณะ ติดตาม ตรวจเยี่ยม การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนวิชาวดี อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

วันที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. เพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมเป็นเกียรติในงานวันแห่งความภาคภูมิใจ ซึ่ง สพป.นครสวรรค์ เขต 3 จัดขึ้น เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญ กำลังใจให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และนักเรียนที่ประสบความสำเร็จ และสร้างชื่อเสียงเป็นที่ประจักษ์ ณ หอประชุมท่าตะโกรวมใจ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์