วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ และคณะ ติดตาม ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจในการจัดการเรียนการสอนของคณะครู ผู้บริหารโรงเรียนธนศรี อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ โรงเรียนธนศรี

เป็นโรงเรียนเอกชนในสังกัด ที่เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล จนถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น 478 คน มีครู บุคลากร อัตราจ้าง และครูชาวต่างชาติ จำนวน 34 คน มีนายสุธน อ่อนเฉย เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ///พรพิมล จันทร์ศรี ภาพ/ข่าว

×
ERROR CODE : 10
(#10) To use 'Page Public Content Access', your use of this endpoint must be reviewed and approved by Facebook. To submit this 'Page Public Content Access' feature for review please read our documentation on reviewable features: https://developers.facebook.com/docs/apps/review.
Show more... (18 ภาพ)