วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ และคณะ ได้เยี่ยมให้กำลังใจ เด็กหญิงชลภิชา สุวิบัว หรือน้องอุ้ม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดคลองคาง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

เป็นเด็กกตัญญู ตอนพักกลางวันต้องกลับมาดูแลป้อนอาหารให้แม่ ที่เป็นผู้ป่วยติดเตียง เนื่องจากโรคสมองติดเชื้อ และพ่อเป็นผู้พิการ แขนลีบ ซึ่งมีอาชีพรับจ้างทั่วไป รายได้ไม่พอเพียงกับการดำรงชีวิต สำหรับนักเรียนเป็นเด็กที่มีผลการเรียนดี เกรดเฉลี่ย 4.00 เคยได้รับรางวัลเด็กกตัญญู ตามรอยพ่อของแผ่นดิน ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปี พ.ศ.2559 ในการนี้ได้นำเครื่องอุปโภคบริโภค และผู้อ้อมผู้ใหญ่ ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นไปมอบให้ และโรงเรียนธนศรี อำเภอชุมแสง ได้มอบข้าวสารจำนวน 1 กระสอบให้แก่ครอบครัวของนักเรียนอีกด้วย ///พรพิมล จันทร์ศรี ภาพ/ข่าว

×
ERROR CODE : 10
(#10) To use 'Page Public Content Access', your use of this endpoint must be reviewed and approved by Facebook. To submit this 'Page Public Content Access' feature for review please read our documentation on reviewable features: https://developers.facebook.com/docs/apps/review.
Show more... (2 ภาพ)