วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ศาลาประชาคมจังหวัดนครสวรรค์ นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการขอรับบำเหน็จบำนาญ และสิทธิประโยชน์ของข้าราชการผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และมอบสมุดพกเตือนสิทธิสำหรับผู้เกษียณอายุราชการ โดยมี นายบรรลือ สง่าจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิด การประชุม ///พรพิมล จันทร์ศรี /ภาพ/ข่าว

×
ERROR CODE : 10
(#10) To use 'Page Public Content Access', your use of this endpoint must be reviewed and approved by Facebook. To submit this 'Page Public Content Access' feature for review please read our documentation on reviewable features: https://developers.facebook.com/docs/apps/review.
Show more... (12 ภาพ)