วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 07.00 น. นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกิจกรรมสภากาแฟ​ยามเช้า (Morning Meeting) ของจังหวัด​นครสวรรค์​

เพื่อให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ​และองค์กร​ภาคเอกชน​ ได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น​กันอย่างไม่เป็นทางการอันจะเป็นประโยชน์​ต่อการประสานงาน และเสริมสร้างความสัมพันธ์​อันดีระหว่างหน่วยงาน​ในโอกาส​ต่อไป โดยมีนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธาน พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรม ในการนี้ผู้ว่าราชการ​จังหวัด​นครสวรรค์​ได้ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนทั้งภาค​รัฐ​และ​ภาคเอกชน​ ในการให้การต้อนรับการประชุมคณะรัฐมนตรี​สัญจร​ ซึ่งมีแผนจะเดินทางมาประชุมในพื้นที่​จังหวัด​นครสวรรค์​ โดยขอให้ทุกส่วนเตรียมข้อมูลในความรับผิดชอบของตน เพื่อนำเสนอรัฐมนตรี​ต้นสังกัด เพื่อบรรจุลงในแผนพัฒนาประเทศ​ พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางในการพัฒนา​คุณภาพชีวิต​ให้แก่พี่น้องประชาชน ///พรพิมล จันทร์ศรี /ข่าว /ขอบคุณภาพจากเครือข่ายประชาสัมพันธ์

×
ERROR CODE : 10
(#10) To use 'Page Public Content Access', your use of this endpoint must be reviewed and approved by Facebook. To submit this 'Page Public Content Access' feature for review please read our documentation on reviewable features: https://developers.facebook.com/docs/apps/review.