วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมนำเสนอผลงานประกวดจังหวัด TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจำปี 2561

ตามโครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ซึ่ง คณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงาน ได้ลงพื้นที่ ติดตามประเมินการดำเนินงานในจังหวัดนครสวรรค์ ณ ศาลาประชาคมจังหวัดนครสวรรค์ โดยมี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานนำเสนอผลงาน พร้อมด้วยหัวหน้า ส่วนราชการประจำจังหวัด และเครือข่ายเข้าร่วมนำเสนอผลงานเพื่อยืนยันข้อมูลการดำเนินงานจังหวัด TO BE NUMBER ONE ///พรพิมล จันทร์ศรี ภาพ/ข่าว

×
ERROR CODE : 10
(#10) To use 'Page Public Content Access', your use of this endpoint must be reviewed and approved by Facebook. To submit this 'Page Public Content Access' feature for review please read our documentation on reviewable features: https://developers.facebook.com/docs/apps/review.
Show more... (11 ภาพ)