วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 น สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) 100 คะแนนเต็ม ระดับชั้น ป.6 และม.3 ปีการศึกษา 2565
                     โดยมี นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นผู้มอบเกียรติบัตร เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจต่อไป ณ ห้องประชุมแสงเทียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์

                      ลิงค์สำหรับดาวโหลดรูปรับรางวัล