วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.00 น. นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย นายปรีชา นาคจำรูญ ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 3 และคณะ ติดตาม ตรวจเยี่ยม ดูแล นักเรียนทุนพระราชทานมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์

ได้แก่ เด็กหญิงนันทวรรณ ศรีจันทา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านโพธิ์ประสาท อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ นักเรียนตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ผลการเรียน 4.00 ซึ่งผู้บริหารโรงเรียน และคณะครูช่วยกันดูแลนักเรียนเป็นอย่างดี พร้อมกันนี้ได้ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนบ้านโพธิ์ประสาท สอนตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัย จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียน 187 คน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 15 คน มีนายสุรินทร์ บัวคลี่ เป็นผู้บริหารโรงเรียน ///พรพิมล จันทร์ศรี ภาพ/ข่าว

×
ERROR CODE : 190
Error validating access token: The session has been invalidated because the user changed their password or Facebook has changed the session for security reasons.