วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.00 น. นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ และคณะ ติดตาม ตรวจเยี่ยม ดูแล นักเรียนทุนพระราชทานมูลนิธิร่วมจิตต์ น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์

ได้แก่ เด็กหญิงญาดา พาริก นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ นักเรียนตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ได้รับทุนการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ฐานะทางครอบครัวยากจน อาศัยอยู่กับแม่ และน้องอีก 2 คน ซึ่งนางจิรัตติกาล ส่งศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ช่วยกันดูแลนักเรียนเป็นอย่างดี ///นางพรพิมล จันทร์ศรี ภาพ/ข่าว

×
ERROR CODE : 190
Error validating access token: The session has been invalidated because the user changed their password or Facebook has changed the session for security reasons.