วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมคณะ ติดตาม ตรวจเยี่ยม ดูแลนักเรียนทุนพระราชทาน มูลนิธิร่วมจิตต์ น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์

จำนวน 2 ราย ได้แก่ นายชรัมพล บุญเร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์ อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ ผลการเรียนดี เกรดเฉลี่ย 3.72 เตรียมตัวเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา หารายได้เสริมด้วยงานรับจ้างทั่วไป และ เด็กหญิงวิภาพร แก้วเกิด นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี อาศัยอยู่กับบิดามารดา บิดามีอาชีพรับจ้างทั่วไปมีรายได้คนเดียว ส่วนมารดาประสบอุบัติเหตุไม่สามารถทำงานได้ ///พรพิมล จันทร์ศรี ภาพ/ข่าว

×
ERROR CODE : 190
Error validating access token: The session has been invalidated because the user changed their password or Facebook has changed the session for security reasons.