วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมประชุมคณะกรรมการกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ และคณะกรรมการมูลนิธิเพื่อการพัฒนากีฬาจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 1/2561 ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดนครสวรรค์

โดยมีนายอภิสรรค์ สง่าศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธาน การประชุม เพื่อพิจารณางบประมาณในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 ณ จังหวัดน่าน ///พรพิมล จันทร์ศรี ภาพ/ข่าว

×
ERROR CODE : 190
Error validating access token: The session has been invalidated because the user changed their password or Facebook has changed the session for security reasons.