ประกาศ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้ารับการคัดเลือกเด็กดีเด่น เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี2567 ในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์