การขับเคลื่อนจริยธรรม ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์

1.ประกาศแนวทางปฏิบัติตนด้านจริยธรรมของบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ คลิก

2.คำสั่งแจ่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม คลิก