วันศุกร์ ที่ 7 กรกฏาคม 2566  นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ได้มอบหมายให้ นางพรเพชร เขมวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานดำเนินโครงการสถานศึกษาปลอดขยะจังหวัดนครสวรรค์ ปี 2566 ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมแสงเทียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์