วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. นายณรงค์ นาคชัยยะ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในระบบการศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมแสงเทียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์