วันอังคาร ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.30 น. นายณรงค์ นาคชัยยะ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายให้ นางสาวอริญรดา วัฒนกุล รองศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการดำเนินการโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยในระดับพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมีดร.สุรีรัตน์ โตเขียว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้แทนหน่วยงาน 4 กระทรวงหลัก และคณะกรรมการฯ ซึ่งเป็นตัวแทนจากทุกหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย ณ ห้องประชุมแสงเทียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์