วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2567 นายณรงค์ นาคชัยยะ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ และมอบโล่เชิดชูเกียรติ “วัฒนคุณธร” แก่เด็กหรือเยาวชน โดยมีนางสาวชุติพร เสชัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์