นายณรงค์ นาคชัยยะ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ให้เกียรติมอบมาสคอส และเหรียญรางวัลกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 นครสวรรค์เกมส์