วันพฤหัสบดี ที่ 6 เมษายน พ.ศ.2566 นายณรงค์ นาคชัยยะ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน ได้เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เนื่องในวันระลึกมหาจักรีราชวงค์ ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

                นายณรงค์ นาคชัยยะ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพื้นที่รับผิดชอบของสำนักศึกษาธิการภาคเหนือ กับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยาการลานนา อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

     

   

           

                             วันเสาร์ ที่ 14 มกราคม 2566 นายณรงค์ นาคชัยยะ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กที่จัดขึ้น บริเวณศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ 

                          โดยในพิธีเปิด ได้รับความกรุณาจาก นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานในกิจกรรมประกอบด้วยการออกบูสของหน่วยงานราชการ

เอกชนต่างๆในจังหวัดนครสวรรค์ เช่น เล่นเกมส์ แจของขวัญ เป็นต้น

   


นายณรงค์ นาคชัยยะ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ให้เกียรติมอบมาสคอส และเหรียญรางวัลกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 นครสวรรค์เกมส์
          

                                        วันที่ 31 มกราคม 2566 นายณรงค์ นาคชัยยะ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด ณ ห้องประชุม 501 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ โดยนายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัด และรับมอบรางวัล "คนดี ศรีสวรรค์"

   

   


                          วันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2566 นายณรงค์  นาคชัยยะ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ นำข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์ 9 รูป เพื่อเป็นศิริมงคลหลังเทศกาลปีใหม่ 2566

  

                                                                  

                                         วันที่ 5 ธ.ค. 2565 นายณรงค์ นาคชัยยะ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์พร้อมด้วยกลุ่มนโยบายและแผน และคุรุสภา

เข้าร่วมพิธีตักบาตรถวายพระราชกุศลและพิธีวางพานพุ่มและถวายบังคมเนื่องใน วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์