นายณรงค์ นาคชัยยะ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ นางอัญชลี  วันทอง รองศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์

ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ณ สำนักงานศึกษาธิการจังsวัดนครสวรรค์