วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2567 นายณรงค์ นาคชัยยะ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยกลุ่มนโยบายและแผน คุรุสภา เข้าร่วมกิจกรรมรัฐพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี วันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคต "พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร" เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี แล้วน้องสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อปวงชนชาวไทย โดยมีนายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธาน และนางวราภรณ์ เสริมภักดีกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมพิธีฯ ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์