วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายศิวะ ศิริเสาวลักษณ์ ประธานคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ เกี่ยวกับพัฒนาการศึกษา เป็นประธานการประชุมคณะอนุการรมการฯ ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมแสงเทียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์

เพื่อพิจารณาเรื่องการเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และ การระดมทรัพยากร เก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษานอกเหนือจากที่รัฐจัดให้ ประจำปีการศึกษา 2561 นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ในฐานะกรรมการและเลขานุการ ชี้แจงรายละเอียดข้อมูล ///พรพิมล จันทร์ศรี ภาพ/ข่าว

×
ERROR CODE : 190
Error validating access token: The session has been invalidated because the user changed their password or Facebook has changed the session for security reasons.