แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์

บันทึกข้อความ ITA

วินัยและการรักษาวินัย

แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนและประพฤติมิชอบ

กศจ.นครสวรรค์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564