กศจ.นครสวรรค์ ในการประชุมครั้งที่ 9 /2562 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 มีมติอนุมัติรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) จำนวน 8 ราย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ โทร.056-2226456