ประกาศ กศจ.นครสวรรค์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก. และ ภาค ข. ที่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินภาค ค.

ในการคัดเลือกฯ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)

ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน กรณีพิเศษ สพฐ.