ประกาศ กศจ.นครสวรรค์

เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปี  พ.ศ. 2564

(สาขาวิชาเอกจิตวิทยาและการแนะแนว จากบัญชี กศจ.พิจิตร)

รายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่