กศจ.นครสวรรค์ ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 (ขอใช้บัญชีจาก กศจ.ปทุมธานี สาขาวิชาศิลปะ)