วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น. นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมประชุมผู้บริหารหน่วยงานการศึกษาและคณะทำงาน เพื่อปรึกษาหารือเตรียมความพร้อม และกำหนดปฏิทินการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดโดยมี ดร.พิธาน พื้นทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำเขตตรวจราชการที่ 18 เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมโรงแรมเอเชียนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ///พรพิมล จันทร์ศรี /ข่าว/ขอบคุณภาพจากเครือข่ายประชาสัมพันธ์

×
ERROR CODE : 190
Error validating access token: The session has been invalidated because the user changed their password or Facebook has changed the session for security reasons.