วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2567 เวลา 14:00 น. นายณรงค์ นาคชัยยะ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยนางสาวอริญรดา วัฒนกุล รองศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทรศาสตร์ จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 1/2567 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมแสงเทียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์