วันที่ 10 เมษายน 2561เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมอาคาร 100 ปี โรงเรียนนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ นำโดย นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ จัดให้มีพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2560 สายที่ 1 ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี ซึ่งพระราชทานให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัดนครสวรรค์ จำนวนทั้งสิ้น 60 ราย โดยมี ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 1 เขต 2 ข้าราชการครู เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธี ///พรพิมล จันทร์ศรี ภาพ/ข่าว

×
ERROR CODE : 190
Error validating access token: The session has been invalidated because the user changed their password or Facebook has changed the session for security reasons.