สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมรณรงค์วันป้องกันการจมน้ำโลก ปี 2566 ภายใต้ธีม “Do one thing – Improve one thing – Add one thing” หรือ  “เริ่มทำ - ทำต่อ – ต่อขยาย คนไทยไม่จมน้ำ” ตลอดเดือนกรกฎาคม และเน้นหนักในวันที่ 25 กรกฎาคม 2566 โดยใช้โทนสีฟ้าหรือสีน้ำเงินในการสื่อสารประชาสัมพันธ์หรือการณรงค์ พร้อมใช้สัญลักษณ์วันป้องกันการจมน้ำโลกเพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ถึงความร่วมมือของทุกภาคส่วนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการจมน้ำ

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับสมัครตำแหน่งข้าราชการพลเรือน ประเภททั่วไป 4 ตำแหน่ง
1.ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา
2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 12 อัตรา
3. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 4 อัตรา
4. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 16 มิ.ย. - 6 ก.ค. รับสมัครทางเว็บไซต์ http://job.moe.go.th ตลอด 24 ชั่วโมง

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

กิจกรรมการสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

1.ประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานสังกัด สป.ศึกษาธิการ ครั้งที่ 1

รายงานการประชุม ครั้งที่ 1

2.ประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานสังกัด สป.ศึกษาธิการ ครั้งที่ 2

รายงานการประชุม ครั้งที่ 2

3.ประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานสังกัด สป.ศึกษาธิการ ครั้งที่ 3

รายงานการประชุม ครั้งที่ 3

                                         

          

กิจกรรมรณรงค์เชิญชวนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. (BIG DAY)
วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 เวลา 07.30 น. นายณรงค์ นาคชัยยะ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์เชิญชวนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. (BIG DAY) กับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครสวรรค์
เพื่อสร้างกระแสปลุกจิตสำนึกและตอกย้ำ ให้ประชาชนชาวจังหวัดนครสวรรค์ ตื่นตัว และออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. ที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566
โดยมีนายชุมพิชญ์ เดชะรัฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ ณ บริเวณหน้าป้ายอุทยานสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ไปยังเส้นทางการเดินณรงค์ในเขตชุมชน
โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบไปด้วย นักเรียน นักศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดกระทรวง ประชาชน กรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย ดีเจประชาธิปไตยชุมชน ผู้ตรวจการเลือกตั้งและผู้ช่วยฯ กกต.เขต ผู้นำชุมชน สื่อมวลชน และผู้สมัคร จำนวน 500 คน