ขอเชิญมีส่วนร่วมถวายพระกุศลงานเทศน์มหาชาติมหากุศล ถวายพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสครบ 1 ทศวรรษเสด็จสู่สวรรคาลัย สมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และสมทบทุนมูลนิธิฯ