สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมรณรงค์วันป้องกันการจมน้ำโลก ปี 2566 ภายใต้ธีม “Do one thing – Improve one thing – Add one thing” หรือ  “เริ่มทำ - ทำต่อ – ต่อขยาย คนไทยไม่จมน้ำ” ตลอดเดือนกรกฎาคม และเน้นหนักในวันที่ 25 กรกฎาคม 2566 โดยใช้โทนสีฟ้าหรือสีน้ำเงินในการสื่อสารประชาสัมพันธ์หรือการณรงค์ พร้อมใช้สัญลักษณ์วันป้องกันการจมน้ำโลกเพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ถึงความร่วมมือของทุกภาคส่วนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการจมน้ำ