วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2566 นายณรงค์ นาคชัยยะ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ เข้ารับโล่ผู้บริหารการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2566 ของสมาคมพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาแห่งประเทศไทย (สพบท.) โดยมี นายชวน หลีกภัย อดีตประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานฯ ณ หอประชุมใหญ่ สำนักเลขาธิการคุรุสภา กรุงเทพมหานคร