วันเสาร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2567 นายณรงค์ นาคชัยยะ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย นางสาวเมธารัศมิ์ วิจิตรเมธานนท์ รองศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์                  และบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 โดยมี นางสาวชุติพร เสชัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธาน                                        ณ แหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์ โดยได้รับการสนับสนุนจาก พล.ต.อ.สมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์                                                                  และ นางสาวพิมพ์ปวีณ์ นิลสุพรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิใน กศจ. นครสวรรค์ พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอื่นๆ ที่ให้การสนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้