วันที่​ 1 มีนาคม​ 2561​ เวลา​ 19.00 น. ณ​ พระอุโบสถ วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง จังหวัดนครสวรรค์ พระราชรัตนเวที รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ เจ้าอาวาสวัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง ประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยคณะสงฆ์ นาย​อภิสรรค์ สง่าศรี ​รองผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​นครสวรรค์​ ประธานฝ่ายฆราวาส ร่วมกันประกอบกิจกรรมการเวียนเทียนรอบพระอุโบสถวัดวรนาถบรรพต เนื่องในวันมาฆะบูชา ประจำปี 2561

เพื่อให้คนไทยได้ระลึกถึงคุณพระศรีรัตนตรัย ได้แก่คุณพระพุทธ คุณพระธรรม คุณพระสงฆ์ ซึ่งวันมาฆบูชา เป็นวันสำคัญที่ พระพุทธเจ้า ทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์อันเป็นหลักการของ พระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวเท่านั้น ในท่ามกลางพระอริยสงฆ์จำนวน 1,250 องค์ กิจกรรมดังกล่าว มี​ นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมคณะ ,หัวหน้า​ส่วน​ราชการ​ประจำ​จังหวัด​นครสวรรค์, ประชาชน​ชาว​นครสวรรค์​ ร่วม​กันเวียนเทียน ///พรพิมล จันทร์ศรี ภาพ/ข่าว

×
ERROR CODE : 190
Error validating access token: The session has been invalidated because the user changed their password or Facebook has changed the session for security reasons.