ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์

 เรื่อง ยกเลิกการจัดซื้อ ครุภัณฑ์ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)