วันที่ 27 มีนาคม 2561 นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ เยี่ยมให้กำลังใจการจัดกิจกรรมงานชุมนุมลูกเสือ ตามโครงการเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัย และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์กำหนด จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 28 -30 มีนาคม 2561 ณ บริเวณแหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด

ตำบล แควใหญ่ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งแต่ละหน่วยได้เข้าเตรียมความพร้อมเตรียมการจัดสถานที่ ///พรพิมล จันทร์ศรี ภาพ/ข่าว

×
ERROR CODE : 190
Error validating access token: The session has been invalidated because the user changed their password or Facebook has changed the session for security reasons.